I Göteborg har hemtjänsten uppmärksammats efter att det framkommit att personalen har avsatt en minut för duschning enligt schema.

Det är i en avvikelseanmälan enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg som Göteborgs stad medger brister i schemaläggningen hos hemtjänsten i stadsdelen Örgryte-Härlanda.

LÄS ÄVEN: Vårdtagare utan mat, medicin och toalett när hemtjänsten glömde ordna vikarie

Enligt reglerna ska en vårdtagare duscha minst 20 minuter. Men i Örgryte-Härlanda fick en kvinna endast en minut i duschen trots att hon har svåra inkontinensproblem och ”behöver verkligen sin dusch då hon ofta går omkring i nedkissade kläder”.

Schemaläggningen i stadsdelen innebar att hemtjänstpersonalen enbart hade 15 minuter på sig att ta hand om vårdtagaren. Tiden räckte till att ordna det mest nödvändiga i form av mat och medicin. I anmälan uppger personal att de fick skynda sig vidare för att hinna till nästa vårdtagare.

”Jag var där ca femton minuter för att ge mat och medicin, men det blev ingen dusch”

Först senare samma dag fick kvinnan duscha. Men även då var tiden knapp. Det är inte första gången i verksamheten som det framkommer fel i schemat. Det framgår även att besök från hemtjänsten helt och hållet har uteblivit.

Sektorchef: ”Systemet är inte så smart”
Annika Ljungh som är sektorchef för äldreomsorg, hälso- och sjukvård inom stadsdelen skyller den knappa tiden på schemasystemet som infördes tidigare i vår.

– Systemet är inte så smart att det förstår att just dusch inte tar en minut. Så avancerat är det inte, berättar Ljungh.

LÄS ÄVEN: Vårdtagare övergavs när hemtjänstpersonal smet från jobbet för att festa

Nu ska sektorchefen utreda vad som orsakat det trängda schemat och om det överhuvudtaget varit ett allvarligt missförhållande.

– Vi behöver ju ha scheman som är realistiska att jobba efter annars skapar vi ju ingen bra arbetsmiljö. Vi får utreda vad det här berodde på, om det är ett allvarligt missförhållande eller om det inte är det. Det får utredningen visa, försvarar Ljungh.

LÄS ÄVEN: Avmagrad 81-åring får gammal mat och sover i avföring – vädjar efter hjälp