Helsingborgs stad har beslutat att bjuda hemtjänstpersonal på körkort. Bakgrunden är att kommunen har svårt att hitta kompetent personal och nu säger sig tvingas till åtgärden för att välfärdsverksamheten ska fungera optimalt.

Projektet som startar i höst innebär att anställda kommer att få 30 körlektioner och annan nödvändig undervisning finansierad för att möjliggöra deras körkort.

LÄS ÄVEN: Finansierad körkortsundervisning för nyanlända i Östergötland

Inledningsvis kommer 27 anställda att väljas ut för att få körkortet betalt men redan nästa år fortsätter projektet och landar i sammanlagt 67 personer. Enligt artikeln är det enhetschefer som avgjort vilka undersköterskor och sjuksköterskor som får ta del av satsningen. Det uppges handla om medarbetare som verksamheten vill ”satsa lite extra på” och ”vars anställningsbarhet skulle öka med ett körkort”.

”Svårt generellt att hitta kompetenta”
Ola Falck är HR-chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad och han slår fast att det är svårt att hitta kompetent personal till hemvården.

– Det är svårt generellt att hitta kompetenta undersköterskor. Vi har ständigt behov av bra personal, berättar han för Lokaltidningen.

LÄS ÄVEN: Hälften av personalen i äldreomsorgen talar inte svenska – har lett till livsfara för de gamla

Falck försvarar gräddfilen för hemtjänstpersonalen som kommer att kosta 1,5 miljoner kronor med att det inte handlar om skattebetalarnas pengar. Samtidigt hänvisar han till den så kallade Omställningsfonden som är ett projekt i regi av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vidare är Sobona, fackförbunden Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen delaktiga i fonden.

”Vi måste kompetensutveckla”
Vidare berättar Falck att de betalda körkorten är ett nödvändigt steg för att verksamheten ska fungera. Han får sedan frågan om satsningen för vissa inte är orättvis med tanke på att andra har bekostat sitt körkort innan de sökte jobbet.

– Jag ser det här som att det ska bli bra för helsingborgarna, och att vi måste kompetensutveckla vår personal, säger Falck.

LÄS ÄVEN: Invandrarkvinnor får lära sig cykla – ska leda till jobb och inkludering