I januari beslutade säkerhetspolischefen att terrorhotnivån i Sverige ska ligga kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Beslutet fattades med bland annat utgångspunkt i NCT:s helårsbedömning som nu är klar.

Då Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) presenterade sin helårsbedömning för 2022 på torsdagen påstod man att högerextremistiskt och islamistiskt motiverad terrorism bedöms utgöra det främsta attentatshotet mot Sverige – alltså lika stora hot från båda håll.

Det främsta attentatshotet mot Sverige kommer under 2022 sannolikt från individer motiverade av en våldsbejakande högerextremistisk ideologi eller en våldsbejakande islamistisk ideologi.

Enligt NCT utgörs det strategiska terrorhotet sammantaget av attentatshot, rekrytering och radikalisering samt finansiering av våldsbejakande extremism och terrorism.

De flesta av terrorattentaten i västvärlden ska under de senaste åren utförts av ensamutförande individer som på digitala plattformar inspirerats och utvecklat attentatsavsikt och därefter planerat samt genomfört ett terrorattentat. Denna trend bedöms fortsätta även under 2022.