När en kvinna i Hultsfred förde äkta makens kontakter med andra kvinnor på tal misshandlade han henne grovt och uttalade dödshot. Kniv, tång och skruvmejsel användes vid misshandeln av henne. Mannen har nu dömts till fängelse, skadestånd och utvisning.

Mellan den 1 januari 2017 och den 3 september 2019 misshandlade och hotade Sirvan Shawghi, född 1993, sin fru flera gånger. Förutom att vara gifta är paret också kusiner, uppgav Dagens Hultsfred, när tingsrättsdomen meddelades.

Shivans ID-handlingar. Bild: Polisen.

För cirka tre år sedan flyttade Sirvan och hans familj till Hultsfred. Frun hade flera gånger tagit upp att hon inte ville att Sirvan ska ha kontakt med andra kvinnor på sociala medier. När hon sagt ifrån har Sirvan blivit våldsam och ibland slagit henne två till tre gånger i veckan.

Attackerade henne med skruvmejsel

När frun den 3 september 2019 återigen uttryckte sitt missnöje med Sirvans kontakter med andra kvinnor blev han så arg att han hämtade en skruvmejsel och attackerade henne med den.

Foton på kvinnans skador. Bild: Polisen.

Han skar henne med skruvmejseln över armarna och högg henne i rygg, mage, lår och bakdel. I panik sprang kvinnan ut ur lägenheten. Sirvan hotade då att slå eller döda henne om hon inte kom tillbaka. När hon återvände till lägenheten fortsatte misshandeln.

Några månader tidigare, efter att parets ena dotter brutit armen, misshandlade han Sirvan hustrun genom att knuffa omkull henne och därefter sparka och slå med knuten näve mot hennes kropp. Efter misshandeln drogs hon, i drygt en månad, med en skada i knäet. Orsaken till misshandeln var även då att hon haft synpunkter på mannens kontakter med andra kvinnor.

Stack henne med kniv så det rann blod

Frun har under polisförhör vidare berättat att Sirvan en gång stuckit henne med en kniv i ryggen. Upprinnelsen till misshandeln var densamma som vid övriga tillfällen. Hon minns att det kom mycket blod från såret och att det blev ärr.

Foton på kvinnans skador. Bild: Polisen.

Vid tre tillfällen under år 2018 har Sirvan även misshandlat hustrun med en tång. Med den slog han henne på kroppen. Vid dessa tillfällen förekom även slag och sparkar mot olika kroppsdelar samt örfilar.

Både erkänner och förnekar

Vid flera tillfällen har Sirvan hotat med att ge hustrun stryk och att ta hennes liv. Har har erkänt att han misshandlat henne och bekräftat att hennes berättelse om hans gärningar stämmer. Han förnekar att han använt kniv men erkänner skruvmejseln och tången samt att han slagit och sparkat mot hennes kropp.

En person som träffat kvinnan har vittnat om hur hon haltade när de träffades och pratade om vad Sirvan gjort mot henne.

Från domen:

(Kvinnan) och Sirvan är gifta med varandra sedan nio år. De har bott i Sverige sedan 2014. De har två barn tillsammans som är sex respektive fyra år gamla. Sirvan har själv uppgett att syftet med våldet varit att få tyst på målsäganden när de haft konflikter.

Tingsrätten finner mot bakgrund av det anförda att varje gärning utgjort ett led i en upprepad kränkning av målsägandens integritet och att gärningarna också varit sådana att de kunde förväntas allvarligt skada målsägandens självkänsla. Han var dock noga med att inte skada hennes ansikte.

Foton på kvinnans skador. Rättsmedicin visar längd på en av skadorna. Bild: Polisen.
Uppgifter från Migrationsverket visar att Sirvan ansökte om asyl i Sverige den 12 november 2015. Den 6 juli 2018 avslog Migrationsverket hans ansökan om uppehållstillstånd. Han överklagade beslutet till Migrationsdomstolen.

Från domen:

Migrationsverket har i sitt beslut bedömt att det inte framkommit att Sirvan, vid ett återvändande till Iran, skulle riskera sådan förföljelse som föreskrivs av utlänningslagen.

Migrationsverket har således bedömt att Sirvan inte har gjort sannolikt att det föreligger en personlig hotbild mot honom i Iran. Det råder inte väpnad konflikt i Iran enligt Migrationsverkets bedömning.

Fängelse och utvisning

Sirvan har tolkbehov på den kurdiska dialekten sorani som tillhör den iranska språkgruppen. Han greps och anhölls den 4 september 2019 och häktades tre dagar senare.

Kammaråklagare Lise-Lotte Norström yrkade på fem års utvisning. Den 18 oktober 2019 meddelade Kalmar tingsrätt domen.

Sirvan Shawghi (1993-01-23), medborgare i Iran, dömdes för grov kvinnofridskränkning. Påföljden för de många misshandelstillfällena mot frun blev ett år och två månaders fängelse samt utvisning till 2024-10-18. Han ska även betala 57 000 kr i skadestånd till kvinnan.

Domen överklagades till hovrätten, som skrev:

Sirvan har yrkat att hovrätten ska bestämma påföljden till skyddstillsyn med fängelse. Han har även yrkat att hovrätten ska upphäva tingsrättens beslut om utvisning.

Den 10 december 2019 meddelade Göta hovrätt att man fastställer tingsrättsdomen.