Från och med augusti går Sverige över till E10 vilket utöver skattehöjningar kommer att innebära kraftiga prisuppgångar. I värsta fall kan ett bilbyte bli nödvändigt då inte alla bilar klarar det nya drivmedlet.

Regeringen och stödpartierna är sedan tidigare överens om att man ska öka kraven på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, rapporterar Auto Motor & Sport. Dagens nivåer regleras av reduktionsplikten från 2018.

Initialt var det meningen att nya krav skulle införas i juni i år och i fjol gick infrastrukturdepartementet ut med att biodrivmedelhalten skulle höjas till sex procent för bensin och 26 procent för diesel. Dagens nivåer är 4,2 respektive 21 procent.

LÄS ÄVEN: EU-länder kräver TOTALFÖRBJUDA bensin- och dieselbilar

Men då infrastrukturminister Anders Ygeman (S) dröjde in i det sista med hur reduktionsplikten för drivmedel ska se ut fram till 2030 sköts införandet upp till den 1 augusti. Enligt det nya beslutet ska reduktionsplikten för bensin nu öka till 7,8 procent och diesel till 30,5 procent år 2022. Till 2030 ska det ligga på 28 procent för bensin och 66 procent för diesel.

Höjda priser

Då E10 blir den nya standardkvaliteten för 95-oktanig bensin kommer 3 000 bensinstationer och 15 000 pumpar att behöva byggas om. Även priserna kommer att påverkas. Enligt uppgifter kan bensinpriset komma att öka med upp till 35 öre per liter och år och för dieseln ligger motsvarande höjning på 50-75 öre.

LÄS ÄVEN: Bensinpriset kan fördubblas i Stockholm – för att nå ”klimatmålen”

Till 2030 kan bensinpriset ha ökat med upp till 3,60 kronor per liter och diesel med 6,75 kronor per liter. Till detta kan skattehöjningar och förändringar i oljepriset tillkomma.

Med E10 kommer bilisten att få tanka oftare då etanol har ett lägre energiinnehåll. En ökad halt av etanol innebär därmed en ökad bränsleförbrukning.

Tvingas till bilbyte

Särskilt utsatta bedöms företag och industrier bli, och för bilisterna kan ett bilbyte bli nödvändigt då inte alla bilar klarar E10. Detta gäller bland annat bilar med tidiga direktinsprutade motorer från 1990-talet och början av 00-talet. Branschorganisationen Bil Sweden har tagit fram en lista på vilka bilmodeller som klarar av att köras på E10 redan 2011 då E10 först tilläts i Sverige.