Högsby kommun i Kalmar län med strax under sex tusen invånare är en av de små orter i Sverige som tagit hårdast stryk av massinvandringen. Men nu tänds ett hopp bland invånarna när Migrationsverket beslutat lägga ned sitt kontor på orten och avveckla asylboendena.

I relation till folkmängd är Högsby en av de kommuner i Sverige som haft störst inflöde av migranter och därmed också en av de mest omvälvande förändringarna av den demografiska sammansättningen.

Ortens starka kvinna, centerpartistiska kommunalrådet Stihna Johansson Evertsson, hävdade länge att mottagandet var en vinst för orten men har sedermera tvingats vidgå att så inte varit fallet efter att kommunen hamnat i ekonomisk kris med närmare 20 miljoner i underskott.

Högsta våldsbrottsligheten i länet

I spåren av den enorma inflyttningen av migranter har också brottsligheten på orten skenat iväg till den i särklass högsta i hela Kalmar län, i synnerhet har våldsbrotten ökat.

De hårt ansatta ortsnorna skymtar emellertid nu en ljusning. Detta efter att Migrationsverket tagit beslut om att verksamheten i Högsby ska avvecklas. Myndighetens kontor läggs ned och asylboendena stängs. Endast de migrantfamiljer som kan och vill hitta en reguljär bostad på orten blir kvar.

C-kommunalrådet besviken

Stihna Johansson Evertsson tillhör dock inte de som gläds åt nyheten att livet i Högsby så sakteliga nu ska återgå till det normala. Hon får nu draghjälp av statstelevisionen att måla upp Migrationsverkets beslut som ett svek med citatet ”Nu lämnar man oss i sticket” som rubrik och en kommentar från kommunalrådet om att hon ”tycker att det är jättetråkigt” det som nu sker.

Enligt Johansson Evertsson blir det bekymmer när färre barn kommer att handla i butiken. Även att skolan kommer att få färre resurkrävande barn som inte talar svenska att tampas med framställer kommunalrådet som ett problem.

Ekonomi i fritt fall

Och problem finns. Högsbys ekonomi är fortfarande i fritt fall och det kommer att ta tid för kommunen att återhämta sig. Kostnaderna för det stora mottagandet har vida överstigit vad man fått i bidrag från staten.

Den storvinst för kommunen som Johansson Evertsson initalt förespeglade har uteblivit, något som kommunalrådet numera erkänner. Retoriken om massinvandringen som ett ekonomiskt plus för Sverige har varit något av en vandringssägen bland landets politiker, såväl på riksnivå som lokalt, och hörs fortfarande idag upprepas på sina håll. Ställda inför faktum erkänner dock många att de varit naiva.

– Det som är det absolut allvarligaste problemet är att staten faktiskt inte finansierar alla de kostnader som uppstår när man har en ny befolkning, förklarar Johansson Evertsson för statstelevisionen.

Hon aviserar att det kommer att bli till att dra åt svångremmen ytterligare för kommuninvånarna med nedskärningar i den kommunala servicen och eventuellt också skattehöjningar och vädjar samtidigt till regeringen om mer pengar. Hur många år det kommer att ta innan Högsbys ekonomi är i balans igen efter det expansiva invandringsexperimentet är oklart.

Tryggare närsamhälle

Samtidigt blir det en viss kostnadsminskning när Högsby nu får färre migranter utan full statlig kompensation att ta hand om. Det blir också vinster av mer immateriellt slag i närsamhället.

Framför allt är det i områdena Fågelfors och Ruda som det framgent kommer att bli lugnare och tryggare för invånarna i grannskapet. Det är på de platserna som de stora asylanläggningarna har slagits upp men nu ska bommas igen.