Sedan ett par veckor ska det vara stökigt i delar av Eslöv. Läget på vissa skolor är så stökig och hotfull att personal tvingats bära personlarm.

Hoten har kommit efter fall med stökiga ungdomar med anhöriga. Situationen ska ha bedömts vara så allvarlig att medarbetarna flyttats till annan ort tillsammans med sina familjer, inklusive barn som tagits ur skolan.

I våras brändes en skola ned. Andra bränder drabbade bland annat flertalet garage.

På grund av det stökiga läget har kommunen hyrt in väktare med extra förordnande som ger flera polisiära befogenheter.