21 miljoner kronor har Way In Hotel AB begärt av Migrationsverket i återställandekostnader. Efter att myndigheten vägrat tar företaget nu fallet till domstol.

I fjol krävdes Migrationsverket på 190 miljoner för skador som uppstått i samband med att man hyrt rum till migranter under krisen 2015. Långt ifrån alla återbetalningskrav sågs som giltiga av verket och då Hem & Hyra skrev om det i maj 2018 hade bara hälften, 80 miljoner, betalats ut.

Way In Hotel AB är en av många aktörer som fått inredning förstörd utan att få ersättning av Migrationsverket. Vattenskador, röksanering, reparation av element, borttappade nycklar, brännmärken, saknade gardiner – listan kan göras lång. Sammanlagt rör det sig om 231 rum fördelade på fyra olika anläggningar.

– De går till konflikt i allt som går att gå i konflikt med – och lite till. Deras jurister vet att jag måste bevisa till 100 procent hur gamla ytskikten är och när skadan uppstått. Annars behöver de inte betala och vi har inte den ekonomin att vi har råd att driva det här juridiskt, sa en fastighetsägare till Hem & Hyra förra året.

Fallet tas till domstol
I stämningsansökan hänvisar Way In Hotel AB till de avtal man ingått med Migrationsverket.

Enligt samtliga avtal har Way In Hotel rätt att av Migrationsverket erhålla ersättning för återställandekostnader med anledning av Migrationsverkets nyttjande av boendeplatser. Way In Hotel har därutöver enligt avtalen rätt till ersättning för kostnader för falsklarm orsakat av boende på anläggningarna.

På Migrationsverket bestrider man såväl beloppen som tidsperioderna som anges. Man menar även att ett av skälen till skadorna är att Way In Hotel AB brustit i löpande underhåll.