46-årige Houssam Mohamad Anis Yasmin, medborgare i Libanon men bosatt i skånska Arlöv, döms av Malmö tingsrätt till sex år och tio månaders fängelse för grovt narkotikabrott. Polisen hittade vid en husrannsakan heroin till ett värde av 600 000 kronor i Houssams källarförråd och en kasse full med 500-kronorssedlar.

Det var en ren tillfällighet att brottet uppdagades. Polisen var på platsen i ett annat brottsärende när man i en trappuppgång mötte Houssam som uppträdde mycket nervöst. Poliserna fattade misstankar om att Houssam inte hade rent mjöl i påsen och vid en närmare undersökning visade det vara en träffande formulering – de kilovis med pulver som påträffades i Houssams förråd var inte mjöl utan den tunga drogen heroin.

I Houssams bostad hittade man också en kasse pengar som han inte kunde förklara. Även i lägenheten påträffades mindre mängder heroin samt en mängd narkotikaklassade preparat, däribland alprazolam, metadon och oxykodon.

Houssam har i förhör och under rättegång förnekat kännedom om heroinet i källaren och sagt sig inte ha en aning om hur narkotikan hamnat där. Domstolen satte inte någon tilltro till detta, då polisen funnit sms i Houssams telefon med säljreklam för knarket: ”Har mycket cola om du e sugen” och ”jag har fått in dunder brun nu”.

I svar från kunder har Houssam också fått frågor om han har ”nått bra röka inne” som indikerar att denne varit väl etablerad som knarklangare.

Tingsrätten dömer Houssam till sex år och tio månaders fängelse för grovt narkotikabrott. Han är medborgare i Libanon, tidigare dömd för en rad brott och stod vid rättegångstillfället under skyddstillsyn för annan brottslighet. Åklagaren yrkade inte på utvisning.

Houssam var när han greps även dömd till att undergå ett skattefinansierat behandlingsprogram för sitt narkotikamissbruk, något han av allt att döma inte haft någon avsikt att fullfölja.