På tisdagen fastställde hovrätten i Stockholm fängelsedomen mot syrisk-ortodoxa kyrkan i Hallundas tidigare ordförande Halef Halef för hans inblandning i en omfattande härva av bidragsbrott mot de svenska skattebetalarna.

I tingsrätten stod 17 personer åtalade i den så kallade ”kyrkohärvan”, vara tio dömdes för grova bedrägerier och bidragsbrott. En av de huvudåtalade var Halef Halef, då ordförande i syrisk-ortodoxa kyrkan i Stockholmsförorten Hallunda som fungerat som bas för den kriminella verksamheten.

Halef dömdes för bland annat grov urkundsförfalskning, grovt bedrägeri, grovt bidragsbrott och grovt bokföringsbrott till fängelse i tre år och sex månader. Han överklagade domen och ville bli frikänd. Hovrätten efterkom dock inte det önskemålet utan fastställer tingsrättens dom. Tillgångar värda närmare fem miljoner fryses också inför en eventuell kommande utmätning mot Halef.

Kammaråklagare Isabelle Bjursten förklarar sig i ett uttalande till media vara nöjd med domen. Halefs försvarare Henrik Olsson Lilja uppger att han och hans klient båda är ”oerhört besvikna” över domstolsutslaget och att man sannolikt kommer att överklaga till Högsta domstolen.

Två andra perifert inblandade i bidragshärvan som så kallade stödpersoner som dömdes i tingsrätten friades dock av hovrätten, något som Isabelle Bjursten ställer sig kritisk till, då hon anser att dessa personer borde ha insett att de inte var berättigade till de bidrag de kvitterade ut.

I ”kyrkohärvan” tillskansade sig genom bedrägerier de dömda i kretsen kring syrisk-ortodoxa kyrkan i Hallunda cirka 6 miljoner kronor i bidragspengar från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.