Inte heller hovrätten anser att det är förtal att kalla personer med radikalt islamistiska åsikter för extremister och friar tidigare kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson (S), från förtal. De två kvinnorna som stämt Hermansson får nu i stället betala motpartens rättegångskostnader på 376 000 kronor.

Hermansson stoppade 2018 ett radikalislamistiskt evenemang med filmvisning och propaganda för heltäckande slöja i Göteborg anordnat av aktivisterna Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi från den hårt kritiserade organisationen Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén (MMRK).

”Farligt dalta med extremister”

I en motivering till beslutet skrev Hermansson: ”Att dalta med extremister är bland det farligaste man kan göra”. Doubakil och Abdullahi upplevde sig kränkta av epitetet då det i deras föreställningsvärld inte är något extremt att vara radikal fundamentalistisk islamist.

Duon stämde därför Hermansson för förtal. Tingsrätten kom dock fram till att ”den vidsträckta yttrandefriheten” som i motsats till muslimskt styrda länder är grundlagsfäst i Sverige i den offentliga debatten trumfar de två radikalislamisternas upplevelse av att känna sig kränkta och friade Hermansson.

Även hovrätten friar

Doubakil och Abdullahi valde via sitt ombud Silas Aliki Quezada att överklaga domen till hovrätten som dock går på samma linje som tingsrätten. I den nu fastställda friande domen påpekas att begreppet ”extremist” inte har en sådan preciserad innebörd att det kan utgöra förtal.

Förutom att propagera för heltäckande slöja, niqab och burka, har Doubakil och Abdullahi via MMRK också kritiserat Sveriges antiterrorlagstiftning och kallat den för ”raslagar” och relativiserat muslimsk terrorism. Domstolen menade bland annat av det skälet att de två måste tåla hård kritik.

Döms att betala Hermanssons rättegångskostnader

I stället för att tilldömas skadestånd blir det nu i stället Doubakil och Abdullahi som får ersätta Hermansson för hennes rättegångskostnader som uppgår till 376 000 kronor. Det framgår inte om duon har erforderliga ekonomiska medel eller om det blir skattebetalarna som får ta notan.

För Hermansson har historien ändå inneburit ett pris. Hennes parti, Socialdemokraterna, som är helt beroende av de invandrade muslimernas röster, fann sin kommunstyrelseordförande och gruppledare obekväm och hon manövrerades ut från sina politiska uppdrag.

Den underliggande tingsrättsdomen som hovrätten nu fastställt kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR:

LÄS MER: Före detta S-topp kallade islamister för extremister – frias från åtal om förtal