11-åriga Ebbas pappa fick initialt bara 60 000 kronor i skadestånd. Efter överklagan går Svea hovrätt med på att höja det till 100 000 kronor.

Ebba Åkerlund var en av terroristen Rakhmat Akilovs offer på Drottninggatan i april 2017. 100 000 kronor är dock långt ifrån de 300 000 kronor, hälften för kränkning och hälften för psykiskt lidande, pappan begärt då han överklagade den ursprungliga summan. Hovrätten avvisar pappans krav om yrkande på ersättning för kränkning då men menar att brottet inte kan sägas vara riktat mot honom.

Att man ändå gick med på att höja beloppet med 40 000 kronor är på grund av det nya utlåtande från en psykoterapeut pappan lade fram i hovrätten.

– Av det utlåtandet kan man utläsa att han alltjämt har ett sådant psykiskt lidande som man har rätt att få ersättning för, säger hovrättsrådet Niklas Wågnert till TT.

Akilov var en av tusentals illegala invandrare i Sverige med avslagen asylansökan. Både Ebbas mamma och pappa har varit starkt kritiska till att staten inte skött sin uppgift och därmed möjliggjort terrordådet. Pappan underströk att om Akilov hade utvisats hade Ebba aldrig behövt dö.