Samnytt har tidigare rapporterat om syriska bröderna Ali och Hussain från Syrien som i tingsrätten dömdes till fängelse och livstids utvisning aför sina delaktigheter i påskhelgens muslimska korankravaller i Örebro där poliser stenades och polisfordon stacks i brand. Hovrätten ser dock mildare på brotten och låter de islamistiska extremisterna stanna i Sverige.

Samnytt har tidigare skrivit utförligt om de två syriska bröderna Kafarnawis brott och de påföljder de dömdes till (se länkar nedan). De dömdes tillsammans med ytterligare två migranter från Somalia respektive Irak för grovt sabotage mot blåljussabotage.

Medan de två sistnämnda inte gick att utvisa ansåg tingsrätten att detta var möjligt med de två syriska bröderna efter att de först avtjänat fyra respektive 4 och ett halvt års fängelse (minus en tredjedel i villkorlig straffrabatt). Men hovrätten är av en annan mening.

Ali och Hussain får visserligen den frihetsberövande påföljden skärpt med ett antal månader och ska nu avtjäna lika strafftid men de slipper i gengäld utvisning helt och hållet. Påslagen på strafftiden motiveras med att utvisningsbesluten hävs.

”Väl etablerad i det svenska samhället”

Hovrätten skriver att man delar tingsrättens bedömning om att det brott som Hussain begått är ett allvarligt hot mot samhällets grundläggande intressen och att det ”med styrka” talar för att han ska utvisas. Men man bedömer samtidigt hans anknytning till Sverige som stark och att hans personliga förhållanden talar mot utvisning. Detta eftersom han vistats i i Sverige i flera år och är ”väl etablerad i det svenska samhället”.

Hussain är visserligen dömd för brott tidigare men enligt hovrätten inte av så allvarlig art och ”det finns inget som talar för att han kommer att begå nya brott” anser man. Det föreligger därför inte sådana tillräckligt starka eller synnerliga skäl som krävs för att han ska utvisas.

Beträffande brodern Ali så konstaterar hovrätten att han har fått flyktingstatus i Sverige vilket utgör ett starkt skäl mot utvisning även om brotten precis som för Hussain är så allvarliga att det ändå är möjligt att utvisa. Men eftersom han inte är dömd för brott tidigare anser hovrätten inte att det finns anledning att tror att han ska begå nya brott. Att han har släktingar som är svenska medborgare och väntar barn om några månader talar enligt hovrätten också emot utvisning.

För de övriga två åtalade, Abdullahi Ibrahim och Hussein Al-Maliki gör hovrätten endast smärre justeringar av påföljder och skadeståndsbelopp. De klarade sig undan utvisning redan i tingsrätten och hovrätten gör ingen annan bedömning. Åklagaren hade yrkat strängare påföljder för alla fyra.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.

LÄS MER: HEJ DÅ, Ali och Hussain! – Utvisas på LIVSTID för korankravaller
LÄS MER: Dessa nyanlända begärs häktade för korankravallerna i Örebro
LÄS MER: Irakier, syrier och somalier åtalas för korankravaller – åklagare kräver utvisning