Det blir allt vanligare att den som av olika skäl inte vill ta sprutor mot covid-19 ställs utanför arbetsmarknaden. Flera kommuner har aviserat att man endast anställer vaccinerade och nu meddelar Hudiksvall att man ansluter sig till den gruppen.

Yrkesförbud för ovaccinerade införs från och med den 10 januari och gäller i ett första skede alla jobb inom vård och omsorg – fasta hel- och deltidstjänster, vikariat, timanställningar samt elev- och praktikplatser. Fullvaccination och uppvisande av covidpass krävs.

LÄS ÄVEN: Stockholmskommun först med vaccinationstvång för ALLA anställda

Arbetsplatsdiskrimineringen sker med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer som dock inte säger något om anställningar, bara att vuxna som inte är vaccinerade mot Covid-19 bör ta särskild hänsyn till och undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är över 70 år..

– Hudiksvalls kommun har med anledning av det gjort bedömningen att vid rekryteringar till vård och omsorg är det befogat att kräva att medarbetare och praktikanter i vårdnära yrken är vaccinerad mot Covid-19, säger personalchef Maria Larsson i en kommentar till beslutet som kommuniceras på kommunens webbplats.

LÄS ÄVEN: Ingen vaccination, inget jobb – nu verklighet för invånarna i Bollnäs