Omkring hälften av de mer än 870 000 personerna som lever i Sverige med ett så kallat samordningsnummer har inte styrkt sin identitet. På polisen medger man att situationen är bortom kontroll.

Nyligen larmade gränspolisen om det stora antal ”spökpersoner” som härjar i Sverige, utländska medborgare somm med hjälp av samordningsnummer begår brott eller får illegal tillgång till svensk välfärd. ”Vi är chanslösa” konstaterade man då.

LÄS ÄVEN: Gränspolisen larmar om ’spökpersoner’ som begår brott och utnyttjar svensk välfärd: ”Vi är chanslösa”

Nu framkommer att Skatteverket redan 2017 granskade 4 000 samordningsnummer och man upptäckte att 45 procent av dessa inte styrkt sin identitet. I 75 procent av fallen med personer från länder utanför EU saknades dessutom arbets- och uppehållstillstånd.

Ett samordningsnummer låter personer leva och verka i Sverige utan att vara folkbokförda här. I dagsläget finns inga lagkrav från varken Skatteverket, Migrationsverket eller polisen om att man måste styrka sin identitet för att tilldelas ett nummer.

– Vi har ett parallellsamhälle som bara växer. Vi har helt tappat kontrollen över vilka som är här. Det är människor som är rättslösa, men det kan också handla om människor vars avsikter att vara här är helt okända, säger Marit Murphy Handelsberg, civil utredare vid gränspolisen, till DN.

Asylsökande med flera identiteter

Enligt uppgifter från 2017 registrerar uppåt 50 procent av de som söker asyl i Sverige olika personuppgifter hos olika myndigheter för att i många fall användas till brottslig verksamhet.

Till dessa två fenomen tillkommer sedan ytterligare tusentals så kallade papperslösa, illegala invandrare, som fått avslag på asylansökan men vägrar lämna Sverige.