En läkare som har hyrts in på vårdcentraler i Södermanland har brutsit i minst 42 patientfall. Hyrläkaren bedöms som grovt oskicklig med omfattande och återkommande kompetensbrister.

Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som har granskat fallen där merparten har inträffat på en vårdcentral i Katrineholm men även i Nyköping, rapporterar statstelevisionen.

LÄS ÄVEN: IVO anmäler läkare i Malmö – kan inte kommunicera på svenska

Läkaren har stora brister i medicinskt kunnande, undermåliga journalföringar och remisster samt bristfälliga undersökningar av patienter. Vidare har läkaren skrivit ut felaktiga mediciner.

I sitt försvar framför läkaren att han tagit till sig av kritiken och medger att han borde ha gjort bättre ifrån sig. Samtidigt skyller han sina kunskapsbrister på överbelastning och ett högt arbetstempo.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd köper inte förklaringen och hänvisar till att Ivo:s granskning är omfattande. Det framgår att vissa patienter har även utsatts för allvarliga patientsäkerhetsrisker. Läkaren bedöms som grovt oskicklig och mister nu sin läkarlegitimation.

LÄS ÄVEN: Läkare med utländsk utbildning överrepresenterade i Ivo-anmälningar