I ett fritt land får man kritisera någons val av religion

Delningar

➤ KRÖNIKA  Niklas Orrenius är en av Sveriges mest skenheliga journalister. Hans texter dryper av förställd empati men bakom den närmast pekoralt goda fasaden döljer sig en person som inte drar sig för att begå hemfridsbrott hos sjukpensionerade journalister som inte rättat in sig i det vänsterliberala ledet. Han bär dessutom mer eller mindre ensam ansvaret för att äldre svenskar i södra Sverige fortfarande får sina liv förstörda av de cyniska romska åldringsbrottsligorna.

Orrenius är också en av de mer profilerade kolportörerna av multikulturalismens invandringspolitiska osanningar och bär på den mediala sidan i detta komplex ett tungt medansvar för det samhälleliga sönderfall som i vårt närmaste västliga grannland allmänt kallas för ”det svenska tillståndet”. En del av Orrenius självpåtagna uppgift är att invagga svenskarna i en lika naiv som livsfarlig villfarelse om att islam, undantaget en klick extremister, är en harmlös aktör som andra i livsåskådningsfloran och att de som säger något annat lider av en form av fobi.

I en krönika i Dagens Nyheter hakar Orrenius nu på den i media nyligen stort uppslagna nyheten att 19-åriga rågblont svenska fotbollstjejen Ronja Andersson konverterat till islam. Och visst, det har ett visst nyhetsvärde eftersom det är extremt sällsynt att vi moderna och upplysta svenskar konverterar till denna anakronistiska religionsideologi.

Ytterligare nyhetsvärde ligger i att det är just en ung etniskt svensk tjej som gör detta, mot bakgrund av den utpräglade misogyni som genomsyrar islam och dess vidhäftade kultur. I medier som påstår sig ha en demokratisk och jämställd värdegrund borde rapporteringen om en ung oerfaren tjej som konverterar till islam efter att ha träffat en invandrad muslimsk pojkvän ha ett hälsosamt kritiskt granskande perspektiv. Ett sådant har emellertid lyst med sin frånvaro.

Det kritiskt granskande inslaget i nyhetsrapporteringen kring Ronjas konvertering är i stället riktat mot de som gjort medias jobb, vanliga svenskar som reagerat på Ronjas märkliga val att ansluta sig till en religionsideologi som betraktar kvinnor som andra klassens medborgare. När Orrenius krönikerar över händelsen är det också här det kritiska fokuset ligger. Mer om det strax.

Texten inleds med hur Ronja går mot moskéns särskilda ingång för kvinnor. Orrenius berättar det inte, men därifrån går kvinnor sedan till det gallerförsedda utrymme längst bak i moskén som de på grund av sitt kön är hänvisade till. I den stora huvudlokalen får endast män vistas.

Det hela påminner om hur svarta i den amerikanska södern tidigare fick ta köksingången och inte tilläts använda samma utrymmen som de vita. ”Woman is the nigger of the world” sjöng John Lennon, men den låten verkar inte Orrenius ha hört. Inte Ronja heller.

Sedan berättar Orrenius att Ronja har svårt för orden i bönen. Detta påskins bero på att hon är ”lite ovan” och ”nybörjare i islam”. I själva verket är orsaken till Ronjas svårigheter att bönetexter liksom det mesta annat i tal och skrift i moskéer i Sverige är på arabiska.

Detta faktum borde föranleda flera kritiska frågor kring såväl integration som transparens, men sådana skulle motverka det islamnormaliserande syftet med texten. Därför avstår Orrenius från att ställa dem, precis som han avstår från alla de kritiska frågor till Ronja om hennes konvertering som läsaren formulerar i sitt huvud men förgäves letar efter svar på i artikeln.

Vi får därefter en kort historik över Ronjas väg mot islam. En resa med muslimske invandrarpojkvännens familj till Turkiet där hon togs med på muslimska bröllop och gudstjänster i moskéer beskrivs som en avgörande händelse. ”Det var så fint allting, en sån fin gemenskap” förklarar Ronja.

Däremot får vi inte veta att denna fina muslimska gemenskap för det mesta är hårt exkluderande och sällan sträcker utanför den egna religionskretsen. Den muslim som skaffar sig en icke-muslimsk partner riskerar såväl att förskjutas av släkten som att hedersmördas. Att Ronja konverterar är en förutsättning för att relationen med pojkvännen ska accepteras och kunna fortsätta.

Orrenius berättar också att Ronja vid den formella konverteringen läst den muslimska trosbekännelsen i den stora moskén på Södermalm i Stockholm. Att samma moské har beslagits med spridande av terrorbudskap och judehat utelämnas däremot.

Inte heller får vi veta att även den muslimska trosbekännelsen ska läsas på arabiska i Sverige eller att konverteringsceremonin står i direkt motsats till den religionsfrihet som Orrenius säger sig vurma för och menar att Ronjas konvertering är ett uttryck för. Man lovar vid konvertering inte bara att själv följa islam utan också att betrakta islam som den enda sanna livsåskådningen som hela mänskligheten måste följa.

Islam påbjuder dessutom dödsstraff för ”brottet” att lämna islam. I en annan artikel har Orrenius intervjuat imamer i Sverige som intygar att så är fallet. Men ”det gäller inte i Sverige 2018” tillägger en imam, vilket Orrenius låter sig nöja med. De hemska berättelser om muslimskt förtryck i Sveriges ’utanförskapsområden’ som Orrenius förvisso återberättar, ska vi uppfatta som extremism, något som inte är det verkliga islam. Den artikeln är ändå, i motsats till den om Ronja, läsvärd om man inser att det som beskrivs inte är någon marginell företeelse utan vad vanlig mainstream-islam innebär.

Nej, dödsstraff för att lämna islam gäller inte i Sverige 2018 därför att det står i strid med svensk lag. Men i Sverige 2118 – eller vad vårt land då kallas – kan dödsstraff för att lämna islam mycket väl vara verklighet. En mycket stor andel muslimer som kommer till Sverige vill se landet styras av sharia och stödjer dödsstraff för en lång rad religiösa överträdelser, exempelvis att kritisera profeten, vara sexuellt otrogen osv. Och långt innan det blir formell lag kommer muslimer i Sverige att ta lagen i egna händer och i parallella rättsskipningssystem döda den som sätter sig upp mot islam. Det sker redan idag.

Efter att så här långt ha haft den kritiskt granskande delen av hjärnan frånkopplad, slår Orrenius nu plötsligt på den. För människor har understått sig att ha åsikter om och kritiska synpunkter på Ronjas konvertering efter att ha läst om den i Uppsala Nya Tidning och Expressen.

Orrenius kallar det för att Ronja utsatts för hat. Men det värsta folk har sagt verkar vara att de tycker att Ronja är dum i huvudet och en svikare. Någon har också frågat Ronja ”Var är slöjan?”, vilket Orrenius tycker är hånfullt.

Nu är det förvisso inte så där väldigt konstruktivt att kalla någon för idiot och alla är inte alltid så bra på att formulera kritik på ett artigt sätt. Men när en ung svensk tjej faller till föga för en invandrad pojkvän och hans familjs sociala tryck att konvertera till en av världens mest misogyna och kvinnoförtryckande religionsideologier, då kan man faktiskt berättigat undra hur hon tänker. Frågan ”Är du dum i huvudet?” ligger nära till hands.

Det gör även epitetet ”svikare”. Vi bär alla ett ansvar för att slå vakt om den svenska jämställheten och hedra det arbete som så många under så lång tid lagt ned för att åstadkomma ett sådant samhälle åt oss.

Formellt har Ronja förstås rätt att spotta på detta och avsäga sig sin frihet. Hon kan låta sig stängas in i hemmet, klä sig i burka, låta maken bestämma att hon som muslim inte ska rösta i politiska val, inte köra bil, inte umgås med andra män osv.

”I ett fritt land får man välja religion” är rubriken för Orrenius artikel. Orrenius glömmer, som redan nämnts, att den friheten inte respekteras inom islam. Men han glömmer också en annan sak – i ett fritt land får man kritisera andras val av livsåskådning. Man får till och med teckna Muhammed som rondellhund eller med en bomb i turbanen.

Man får tycka att den fria svenska tjej som väljer att avsäga sig sin frihet för att låta sig förtryckas av islam är dum i huvudet och en svikare. Ronja är inget barn, utan en vuxen och myndig person. Hon måste i ett samhälle med yttrande- och åsiktsfrihet tåla att kritiseras för sina åsikter och livsval.

Orrenius egna vänstersinnade fotsoldater i sociala medier har dessutom uttryckt sig lika eller än mer burdust om unga tjejer som valt att gå med i Sverigedemokraterna som kritiker hävdar är ett kvinnofientligt parti. Nyligen såg jag Twittervänstern gå hårt åt författaren Katerina Janouch för hennes val att ansluta sig till och tala för Medborgerlig Samling. Eftersom man har dåligt med sakargument var det i stället Janouchs utseende och person man främst gick på. Och det var kvinnor som kallar sig feminister som fällde några av de grövsta kommentarerna. Ingen krönika om detta från Orrenius penna.

Såväl Sverigedemokraterna som Medborgerlig Samling står upp för jämställdhet mellan könen som en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Man står också upp för demokratin som sådan. Islam gör ingetdera. Det finns således större anledning att förhålla sig kritisk till islam och till personer som ansluter sig till den läran.

Man kan också ställa sig frågan varför nyhetsmedia och Orrenius väljer att lyfta fram i offentlighetens ljus en privatsak som någons val av religion om man inte vill att detta ska väcka diskussion och åsikter. Msm-journalister är i och för sig inte kända för sina skarpa intellekt men nog måste de ha förstått att publiciteten kring Ronjas konvertering skulle leda till kritik.

Tanken är måhända cynisk men det är svårt att värja sig från misstanken att man på de vänsterliberala medieredaktionerna medvetet kalkylerat med detta – placerat Ronja i korselden för att sedan förställt förvånat kunna ondgöra sig över de islamofoba svenskarnas intolerans och plocka poäng på detta.

Ronja är inte den första svenska tjej som låter förnuftet fara efter att ha träffat en invandrad muslimsk man. När den rosaskimrande förälskelsen lagt sig och den begränsade vardagen för en muslimsk kvinna tar vid brukar relationen och intresset för islam upphöra. Har kvinnan tur kan hon bara bryta upp, har hon otur blir hon offer för misshandel eller värre.

Det sägs att man inte ska måla fan på väggen och normalt ska man väl lyckönska ett ungt kärlekspar. Men den långsiktiga prognosen för Ronjas relation med muslimske pojkvännen är dessvärre dålig. Samtidigt har vi alla rätt att i unga år i vårt sökande efter identitet pröva olika livsåskådningar.

Ronja förtjänar inte att utsättas för sådant som i ordet verkliga betydelse kan rubriceras som hat. I ett fritt samhälle har människor rätt att göra val som vi andra tycker är idiotiska, och vi som har ett islamfritt Sverige som ingångsvärde bör inte gå i den av Orrenius och andra journalister gillrade fällan att kunna porträtteras som en pöbel av hatare.

Däremot ska vi oförtröttligt påminna om att det bakom skenet av objektiv nyhetsrapportering döljer sig en islamapologetisk agenda – hur man från vänsterliberalt journalisthåll med texter som den om Ronja vill slå i oss att islam trots dess djupt rotade totalitarism, judehat, kristendomshat, hat mot sexuella minoriteter, kvinnohat, hat mot yttrande- och åsiktsfrihet och hat mot demokrati minsann ändå kan vara en del av Sverige, inte är en angelägenhet bara för invandrare från tredje världen utan en livsåskådning som också vi svenskar kan omfamna.

Vi ska tillrättavisa alla samhällsfarliga Orreniusar och förklara för dem och alla svenskar de har vilselett att islam står i motsats till ”ett fritt land”, berätta att det arabiska ordet islam inte betyder frihet utan underkastelse.

Delningar

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.

221 KOMMENTARER

 1. I ett fritt land, så förbjuder man organiserad religionsutövning, som enbart är till för att hjärntvätta folk när de föds med massa mambo jambo någon stolle hittat på för tusentals år sen. Att man tror på något individuellt utan att propsa på andra detta, är sunt och normalt, men organiserad religionsutövning är inget annat än sektstyrning och tankekontroll som borde förbjudas.

 2. Strålande artikel, Mats! Själv sk*ter jag totalt i islam då jag anser den vara ondskans egen rot och muslimerna bara utväxter från dess stam. ….och ”böneutropen” från mosker är endast en uppmaning att döda.

 3. Oavsett vad, så är rikssnittet på utlänningar i Sverige cirka 24%. Alltså 2,4 miljoner med en eller två utrikesfödda föräldrar. Minst.

  Denna kommentar betyder inte att det är fel på utlänningar som flyttar till Sverige.

  Däremot omdanas samhället när Svenska Folket minskar i antal, i förhållande till Befolkningen.

  Det kanske är jättekul, men allt fler upplever negativa effekter?

  Sverige måste bli Självständigt igen, från Överstatliga EU.

  SWEXIT!

 4. MÄN behövs. Vi behöver inte bara ”en vuxen i rummet”, vi behöver vuxna MÄN i Sverige. Vi behöver MÄN som är rättmätigt stolta över sina manliga egenskaper. Sin förmåga att leda, visa vägen, tala om vad som är rätt och vad som är fel. MÄN som sätter gränser. MÄN som sätter ned foten – enough is enough.
  Nu tänker jag inte bara på att säga nej till buset, utan till de kvinnor, och den sociologiska synen på människor som varande offer, som fått alldeles för stort utrymme under allt för lång tid. Som varande kvinna säger jag: Det måste vara färdiglekt i lekstugan Sverige.
  http://www.gertrud1.se/2018/01/20/till-alla-mans-ara-och-hopp-om-landets-forsvarande/
  https://detgodasamhallet.com/2018/05/30/de-som-har-barnatron-kvar-och-de-som-inte-har-det/

 5. Varför är Sverige det land i norr som har mest problem med invandringen? I Finland,Norge,Danmark har de mera ”KOLL” på läget.En kompis från Norge han bara undrar vart vi är på väg.

 6. Religionsfrihet innebär att man utövar den på sin fritid. Jag avstår från den som invaderar vårt land. Enda valet blir att man söker sej härifrån
  Vi blir många. Många!!!!!

   • Hela världen ska lyda under islam. Islam är ”fredens hus”, resten av välden ”krigets hus”, dvs detta ”krigets hus” ska bekrigas, besegras och göras till islams, ”fredens” (yeah right…) hus. Trevligt, inte sant?

    • Det står i koranen. 7k kryper och krälar för islam.Margot mardröm har hyllat islam, och finansierar terror med våra skattepengar till hamas och hisbollah.Sverige underkastar sig islam.
     Ingen som säger emot.

 7. Finns det ett större förakt mot andra ideologiska samhälls-system än den som finns i islam ?? Berätta det ni i vänstermedia o speciellt du Orrenius …. Nej du är en stor hycklare, med dina faktabefriade o absurda politiska/religiösa texter.

 8. Att islam överhuvudtaget existerar i ett land som Sverige är illa nog men att svenska tjejer går och konverterar om till islam är fan sinnessjukt. Nu är det väldigt ovanligt dock men att det överhuvudtaget finns svenska tjejer som gör det får mig att bli vansinnig!

 9. En lysande krönika av Mats. Samtidigt, Ronjas agerande är logiskt. Hon kommer följas av flera tjejer. Vid ett maktövertagande, framflyttade positioner för en invasiv grupp då har kvinnor mycket att vinna på att gå över. Rent evolutionärt.

  • Fall som Ronjas illustrerar varför vi inte ska tro att kvinnorna kommer att bistå oss i kampen mot invaderande folk och livsstilar, islam eller annat. (Fast för vår generation är islam förstås hotet.) Kampen måste föras av männen Det har evolutionär logik.

    • Point taken. Jag förstår att du blir sur. Men just detta gör att jag högaktar kvinnor (som du) som står upp för sitt folk. Ni har evolutionen mot er.

 10. Det väntar en vardag för Ronja. En vardag där mannen bestämmer. Där inga tjejträffar eller träffar med gamla skolkamrater får förekomma.

  Vill Ronja spela fotboll ska de ske i heltäckande klädsel. Mannens släktingar övervakar det hela. Inte ens att smyga sig ner till ICA på hörnet för färska frallor kommer att vara tillåtet.

  Detta och mycket mer väntar Ronja. Opassande namn egentligen då man tänker på Astrid Lindgrens Ronja full av liv och längtan efter frihet i skogen och vår-vrålet…

  • Ronja Rövarhustru kommer snart att ha fullt upp att göra. Att passa upp på 4-5 barn samt sin Herre och Härskare är ett heltidsjobb. Kanske får hon gå själv till torget eller närmast butik för att göra dagens inköp, med då ska hon vara anständigt klädd. Heltäckande och hijab, minst. Bäst är dock om Herrn eller Svärmor följer med.

   • När Ronja är gift med drömprinsen flyttar familjen till Turkiet. Där bor de hos svärföräldrarna och gamla mormor. Barnen uppfostras kollektivt. När Ronja får kvävningskänslor – kan hon inte återvända till Sverige pga släktens hårda kontroll…

 11. Går man över till islam accepterar man även att sluta sitt liv som stenad, och inte bara att ha levt det som sådan…….

 12. Det är inte Ronjas kärlek till
  frihet aller andra dygder som är intressant här. Det är hennes gener som talar. De vill ha bästa förutsättningar till fortlevnad. Så här kvinnor alltid agerat. Det är inte bitterhet Bär evolutionär logik.

 13. Nu är ju inte ens islam en religion utan en politisk ideologi.Nazism får kritiseras,klart att det våldsbejakande skräpet islam också får kritiseras.Oavsett vad dess nyttiga idioter och försvarare säger.Det ska ingen göra avkall på.

 14. Jag bryr mig inte det minsta vad islam betyder, lika lite som jag skulle underkasta mig Charles Manson lika lite skulle jag underkasta mig sjukdomen/ideologin/religionen islam.

 15. Ingen idé att kommentera Orrenius beteende. Han gör precis som husse Wolodarski beordrar. Ronja kommer bittert ångra sitt val, men dessvärre har islam inget öppet köp.

  • Nja tror inte han behöver en ledare som säger vad som ska yttras…han är så här knäpp och PK av sig själv.

  • Det verkar att han har redan gjort det. Men en jude som konverteras till islam hör inte till vanligheterna.

  • Malmö..?
   Bättre han tar det stora klivet och drar till Somalia..där borde han trivas som fisken i vattnet.

 16. Snacka om att hennes liv är helt förstört. En förlorad flicka vars föräldrar aldrig gett henne en förmåga att söka information på egen hand.

  Om hon någonsin tar sig ur det levande kommer det ta många år innan hon kan komma tillbaka till ett fungerande liv.
  Tragiskt på alla sätt och vis.

 17. Vad Orrenius inte fattar är att hon inte ens valt religion, eller att bli religiös överhuvudtaget för den delen. Vem som helst i denna situation har inte något val utan är tvungen. Att kalla någon idiot kanske inte är så sakligt eller framgångsrikt, men i vissa fall är det ändå en passande beskrivning.

 18. En lång, men väl skriven krönika av vår Mats Dagerlind. Tack för det; mats. Och den borde läsas av… Alla. Alla som tycker att islam är en sådan ”trevlig” religion, borde se vad som döljs bakom ”slöjan”.

  Såg alldeles nyss en video på FB, en där kvinnor stenas till döds. Där män hängs, och detta sker i Iran. I modern tid. Vi har inte det i Sverige – ännu. Men det hindrar dem inte från att ”hedersmörda” kvinnor. För några år sen ”ramlade” osedvanligt många flickor från balkonger exempelvis. Sen har vi alla fall av misshandel. En slöja kan dölja mycket…

  Tittar även lite emellanåt på F! De är ju så djupt oroade nu över att ”nationalismen flödar över Europa”… Vad är det de är oroliga för? Att importen av afghanska män, kallade ”BAAAAARN” ska sina? Så de inte kan tillfredsställa sina lustar? De har ju dömt ut och fördömt svenska män, och de har låtit sitt utseende fara. Så de måste ersätta dessa män med afghaner. Vilket gör dem alldeles saliga, så jag förstår att de oroar sig över att vi inte längre vill se islam i vårt land. Och naturligtvis då, alla de ”män” som kommer hit, och anser att de ”har rätt” att våldta alla kvinnor i kort kjol.

  Det finns så mycket negativt att säga om islam, men det har redan sagts. Gång på gång. Ändå ska denna ideologi försvaras. All kritik är ”islamofobi”. Men de kan förakta vår religion, motarbeta vår demokrati, våldföra sig på oss, och det är helt ok. För de är en ”minoritet”… Den absolut störst växande minoritet vi har, som ständigt kräver större moskéer, med böneutrop, halalmat snart sagt överallt, och sharia.

  DET är vad vi har att vänta oss, om vi inte motar ut islam ur Sverige.

  • Det är därför jag tjatar om att vi måste förstå hur evolution fungerar, för att förstå detta märkliga beteende hos feminister. Om man försöker tolka det i termer av ideologi blir det obegripligt. Och vilka signaler svenska män sänder om sin kampvilja, det har betydelse.

   • Jag vet inte… Jag hörde av en jag känner, att evolutionsmässigt så var stridande män lite av en återvändsgränd. Vi pratar om vikingar, vi pratar om caroliner, vi pratar om svenska män med stål i blick, mod i barm, styrka i arm. Som stred för det de ansåg vara rätt. Och de dog på slagfältet, vilket gav alla mjuka ”tofflor” fritt tillträde till kvinnorna. Och det är därför, generellt, svenska män är så stridsovilliga.

    Lite är väl också att kvinnor ett tag tyckte att män som Woody Allen var så attraktivt, och män som Clint Eastwood var oattraktivt, vilket ledde till att män försökte på olika sätt göra sig så patetiska som möjligt, för att få ”komma till”.

    Det känns lite som att det är vår undergång. Vi har för få män som vill och vågar stå upp för det som är viktigt. Invandrarna vågar stå upp – mot svenska män. Jag tänker på alla de ”modiga” män som flyr mitt i brinnande krig, lämnar fru och barn, för att komma till Sverige. När de väl har fått fixat en lägenhet, pustat ut lite, kallat svenska kvinnor för ”horor” (och försökt lägra några med) kommer de på att de har familj. Och här, med hela klanen bakom sig, vågar de stå upp mot svenska män. Men de vågade inte stå upp och försvara sig i hemlandet.

    Det gör att många kvinnor tycker att invandrarmän är mer ”spännande” då de ”är så manliga”, till skillnad från de kuvade svenska männen.

    Så om vi ska få tillbaka VÅRT land, VÅR kultur osv, och svenska kvinnor ska känna sig trygga på våra gator, måste svenska kvinnor helt enkelt börja uppmuntra svenska män att stå upp för Sverige. Var för sig står vi oss slätt. Men tillsammans kan vi göra skillnad, och då kan vi få stopp på det som sker i vårt land.

    Till och med polisen uppmuntrar till det. De tycker att svenskar kan ”ha lite råg i ryggen” och säga till. Så uppenbarligen vill de se medborgargarden och liknande, och då säger jag inget om det. Inte nu då, längre.

  • Ja det är märkligt att denna lilla klick av ultrafeminister gång på gång skall få uttala sig i media, fast än de inte på något sätt är representativa för sitt kön, då en överväldigande majoritet av kvinnorna har rakt motsatt uppfattning. Och, tillika har sunda islamkritiska åsikter i likhet med de flesta förnuftiga och sverigevänner har. Men denna majoritet av kvinnor skall tydligen filtreras bort och inte få komma till tals i media…

   • Jo, men det är ju journalister vi pratar om. Objektiviteten, det kritiskt granskande har tagits över av subjektivt navelskåderi. Har du ”rätt” åsikter får du komma till tals. Och då får du göra dig representant för alla som sorterar under den gruppen. Sen att det inte överensstämmer med verkligheten, det är ju bara en petitess. En struntsak. Inget viktigt.

 19. Även kristendomen förespråkar underkastelse:
  ”Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom.

  De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva.

  De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda.

  Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens skull utan också i insikt om vad som är riktigt.”
  Rom 13:1-5

  En semitisk slav-religion!

   • Farligare än proto-kommunismen kristendom? Kanske, olika fenotyper av semitiska slavsystem för olika tider.
    Sen så finns det ju visserligen ca 75 miljoner fanatiska domedags-dyrkande evangelister i USA.

    • Islam och slaverisystem med offer från Afrika vet du inget om?

     I den islamiska världen har slaveri varit av stor betydelse. Institutionen är sanktionerad av såväl islamisk rätt (sharia) som sedvana. Muslimer får enligt lagen försätta folk i slaveri, men endast om det rör sig om personer som varken har anammat islam eller har accepterat att laglydigt leva under islamiskt välde. Otrogna får alltså förslavas under heliga krig (jihad), och otrogna utlänningar får köpas på slavmarknader. Av detta resonemang följer att muslimska slavägare har tvingats frige alla slavar som fötts in

     • I Afrika handlade araberna med slavar med början på 800-talet och man uppskattar att cirka 18 miljoner afrikaner skeppades via Sahara-rutten och via Indiska Oceanen mellan 1650 och 1905. Då islam förbjöd förslavandet av muslimer blev man tvungna att importera eller fånga slavar ifrån icke-muslimska områden. Under 1400-talets senare hälft började européerna handla med slavar längs Afrikas västkust och år 1867 hade mellan 7 och 10 miljoner slavar skeppas till Amerika. De afrikanska slavar som såldes för att användas i Mellanöstern och Amerika fångades in av inhemska afrikanska slavjägare. Afrikanska kungariken och hövdingadömen som fångade slavar inkluderade Oyo-Yoruba, Kongimperiet, Benin, Fouta Djallon, Koya, Khasso, Kaabu, Fantekonfederationen, Ashanti, Aro och kungariket Dahomey. I Khasso var familjernas status beroende av antalet slavar de ägde. I stater som Ghana (750-1076) och Songhai (1275-1591) utgjordes omkring en tredjedel av invånarna slavar. Ännu högre andelar återfinns inom många andra stammar. Ungefär hälften av Madagaskars befolkning var under en period förslavad. I Etiopien användes kvinnor som sexslavar och i Somalia är den etniska gruppen bantu slavättlingar till sydligt belägna grupper som tagits som slavar av somalierna.

      Slaveriet i Afrika avskaffades officiellt i samband med kolonialismen på 1800-talet, antingen som ett resultat av direkt erövring eller genom avtal mellan afrikanska ledare och främst Storbritannien. År 1848 kom Storbritannien och Muskat överens om att bekämpa slavhandeln. Liknande avtal skrevs med Mexiko, Chile, Uruguay och Bolivia år 1843, med Gulfstaterna 1849 och med Zanzibar och Madagaskar år 1873.

 20. Får ju hoppas att Ronja slipper en balkongflygning när hon vaknar upp och inser att det nog inte var så kul!

 21. Alla är perversa på sitt sätt.
  Ronja Andersson kanske är en masochist som älskar att bli smiskad i stjärten och ställd i skamvrån med en strut på huvudet.
  Upprumpad med andra ord.

 22. Underkastelse är ett utav de där religiösa begreppen som måste förstås på rätt sätt. Det betyder inte underkastelse gentemot en människa utan no-mind.

 23. Får man säga: En utsökt krönika?

  Ja, den sammanfattar det väsentliga i svensk tradition och demokratisk utveckling. Något som är värt allt att kämpa för.

  Bra skrivet Mats!

 24. Men människan är som den är och förr eller senare poppar någon idiot upp som kallar sig Guds betjänt och som kräver att du antingen lyder honom eller stenas till döds. Det hyckleri och den skenhelighet som vi ser idag är lika uråldrig som historien själv.

 25. Niklas Orrenius är neomarxist. Neomarxisterna är patologiskt onda människor som liksom gammalmarxister vill se så mycket blod flyta som möjligt. Det är det som är själva drivkraften till allt de gör.

  Att migrera muslimer och islam till västvärlden är ett sätt att orsaka ett massmord Islam är en ytterst självhävdande och våldsinriktad ideologi och västvärlden är kulturellt överlägsen på alla plan, det är som att leda in vargar i en hage med boskap.

  Sammanblandning av muslimer och västerlänningar kan inte sluta på annat sätt än med en intensiv konflikt och det är därför neomarxisterna är så besatta av projektet. Det är bara att blanda och sen sätta igång och provocera och det är där artikeln om den svenska tjejen som gifts in i en muslimsk plan kommer in.

  Syftet är att förgifta samhället med så mycket hat att massmord blir oundvikligt. Genom att hela tiden hylla allt muslimer gör och demonisera allt västvärlden gör hoppas man skapa den tändande gnistan för en ny förintelse.

  Men neomarxisterna hatar inte bara västvärlden. Neomarxisterna hatar också den muslimska världen som faktiskt stått pall i 1400 år (vilket är längre än marxismens värld som överlevde i ca 70 år innan den gick under).

  Att se västvärlden bekriga den muslimska världen är även det en neomarxistisk önskedröm och ytterligare ett massmord man vill njuta av. Därför stödde neomarxisterna mangrant Barack Obama och Hillary Clinton som startade två krig (Syrien och Libyen) som orsakade död och förintelse.

  Alla som är med i matchen vet att det är detta som pågår och att lösningen är att stoppa migrationen av muslimer till västvärlden och repatriera de som redan är här. Det är bara att arbeta för att befolkningen i västvärlden ska förstå vad alternativen är och röstar fram partier som kan genomföra det som måste genomföras.

 26. Kan vi hoppas att hon blir kedjad vid spisen o sängen?
  Får TIO UNGAR…

  Preventivmedel lär inte TOLERERAS!

  Fotboll lär hon inte mer få spela, utan Burka?

  Hur aningslös får en tjej bli?

 27. Orrenius får betalt för att häva ur sig denna hycklarpropaganda…
  Nu får han säkert stora journalistpriset igen…..

 28. Sanslöst och helt obegripligt om det finns läsare som samtycker till Niklas Orrenius ”käbbeltexter”.

  Internationellt berömdes tidigare Sverige med det välartade betyget ”Det svenska välståndet”. Nu har Sverige hamnat i den lägre betygsskalan ”Det svenska tillståndet”. Ansvarslösa 7-klövern har verkligen lyckas betygsänka Sverige.

  Visst har människan i ett fritt land rätt att välja religion. Problemet är att det är omöjligt med blandreligion i ett och samma samhälle, samtidigt som invånarna ska leva upp till, Sveriges Rikes Lag, som utgår från att lagen ska gälla, lika för alla.

  Naiva och ansvarslösa 7-klövern har naturligtvis ingen lösning på verklighetens problem. Intellektet och politiskt kunnande räcker inte till.

 29. En gång i tiden tyckte man det var spännande att ta del av andra kulturer, till exempel när man hittade något umgänge på ”andra sidan” eller var på någon resa. Dock inte med något syfte att för gott anamma den.
  Nu däremot känner man sig fientligt inställd till det mesta man hör och ser och det är tack vare våra styrande som har tagit ifrån oss nyfikenheten och viljan att bredda vårt vetande.
  Detta flickebarn vill jag påstå är klart förvirrad och indoktrinerad i kärlekens namn. Hur många av kvinnligt kön har inte genom åren förstört sina liv på olika sätt genom att kära ner sig i fel person och helt bli beroende av vederbörande.

 30. Man kan hoppas att Orrenius läser denna artikel, och, om han gör det, vad tänker han innerst inne?

 31. Flickkraken Ronja kommer tids nog att vakna upp till en helt annan verklighet än vad hon väntade sig.Då kommer hon att vilja ha hjälp från svenska myndigheter.

  • I texten framgår det att hon är väldigt politiskt medveten och ser det som sin feministiska plikt att göra det hon gör, ungefär som norska kvinnor som gifte ihop sig med nazister under andra världskriget.

   Antisemiter som antisemiter.

  • Svenska myndigheter väljer alltid Muslimska Brödraskapet först, om det inte är så att SD och allierade har tagit över styret av Sverige vid den tidpunkten.

 32. Mycket bra krönika av Mats, att öht orka läsa igenom Orrenius pk-alster i den här hettan ger extrapoäng.

  Och Ronja kommer säkert att få chansen att ångra sin dumhet många gånger, men då lär inte Orrenius, med anhang, dyka upp.

  • men då lär inte Orrenius, med anhang, dyka upp.

   Så sant som det är sagt. Inga vänsterfeminister heller.

 33. Blir mycket frustrerad över all den tid, pengar och engagemang som ägnas åt denna ideologipolitik som heter islam, jag vill att de stannar i sina islamistiska länder, här passar de inte.

  • Det finns över 50 stycken av dom dessutom.Sverige på väg med raketfart att bli ännu ett.Nej,här ska de inte vara.”Öppen svenskhet” eller ej.

 34. I Sverige har det dom senaste åren uppstått en mängd olika sekter, vissa dessutom statsfinansierade. Kritiserar man en sådan så går drevet ”all in”.

 35. Ronja Andersson får skylla sig själv. Det finns ingen som skyddar exmuslimer i Sverige, den dagen hon inser att hon förlorat många av de rättigheter hon tidigare tog för givna.

  Att ”Orreniusar ” bär sig åt som de gör, har lett till att MP ligger under 4 % spärren och att sossarna faller. Låt dom skrodera vidare.

  • Ronja Andersson får skylla sig själv

   Nja, hon är iofs bara 19, hon är nog mer ett offer för grund- och gymnasieskolornas ”likavärde-hjärntvätt”. Men hennes uppvaknande kommer definitivt att bli brutalt.

   • Varför är just unga kvinnor så lättpåverkade?För visst är dom långt fler än unga män.Känslolivet som spelar sina spratt?

   • Ronja Anderssons behov av att känna sig god respekteras och vänsterns exploatering av unga människor är skamlös.

    Ronja Andersson är likväl fri att göra sina val. I denna frihet ingår även att leva med de konsekvenser hennes beslut medför i framtiden.

    Kanske islamisterna behåller henne som en förebild, i syfte att locka fler tjejer till islam. Då kanske hon får det lika bra som övriga potentater inom politisk islam.

 36. Böneutrop tillåts i Sverige, bara volymen inte är
  över 110 dB.

  Vad som sägs i dessa böneutrop är det ingen 7-köver politiker eller myndighetsperson som reagerar på.

  Det svenska samhället badar i okunskap om islam, trots att människor flyr från dessa områden, tilåts samma områden breda ut sig i Sverige.

  Dessutom försvaras ideologin av vänstermedia, som påstår sig stå för alla människors lika värde …..

  Vilket vansinne ….

 37. Orrenius må vara en obehaglig djävul men blev handplockad av Peter Wolodarski, som i sin tur valdes ut av Bonniers för att introducera agendapolitiken i Sverige.

 38. Jag följde Morgan Freemans TV-serie ”Jakten på Gud” med öppet sinne. Många aspekter på livsåskådning ur flera olika religioners perspektiv avhandlades. Väldigt intressant, med undantag för islam. Totalt innehållslöst och inte ett uns av visdom eller livsfilosofi som skulle kunna tillföra något till ens liv. Att t ex jämföra islam med buddhism när det gäller filosofi, moral och tankar kring fenomen i naturen är som att jämföra en sparkcykel med en rymdfärja.

  • Det är sorgligt att det blev just islam som infördes i Sverige. Jag hade mycket hellre sett mer av t.ex. buddhistisk filosofi (min ikon är ingen slump). Passar betydligt bättre ihop med både psykologi och naturvetenskap. Något man knappast kan säga om islam.

   • Jag är novis när det gäller både religion och filosofi, men jag skulle utan tvekan föredra att få ett buddhisttempel som granne och kvarteret fullt av fridfulla munkar.

 39. Det bör nämnas i sammanhanget att det är ok att en muslimsk man gifter sig med en kristen kvinna men dödsstraff på en muslimsk kvinna som gifter sig med en kristen man som ses som ett förräderi.

  Det kommer sig av att det är mannens religion och kultur som räknas som hela familjens religion och kultur enligt islam. Samma med klantillhörighet förstås

 40. Klart hon får göra som hon vill, hon är inte den första eller sista fria kvinnan som väljer underkastelse.Hon lär bli varse.

 41. En ideologi som kräver att anhängare som hoppar av sekten ska dödas borde kriminaliseras.

  Hur kan man frivilligt välja att leva i enlighet med den värsta ideologi som skapats?

 42. Ett sant nöje att läsa musikern och pennan Dagerlinds insikter.

  Orrenius är en sådan där sak som älskar att debatten inskränktes, och ännu mer planeras att inskränkas. Orrenius är ej en man, ej en krigare. Grabben vill slippa att ta debatten på riktigt.

  Och tänk er om en muslimsk familjs dotter gick i smyg ihop med en svensk kille. Stor fara för dottern. Jag säger: I många fall kan vi vara säkra på att det finns många konvertiter från islam som skulle mista livet om de inte smög med det. Då det finns så många stränga sharia-underlydiga människor i Sverige. Och en del kriminella muslimer skulle gärna stå i tjänst att straffa den som gått till den LJUSA sidan

 43. Tjejen verkar inte ha någon gemenskap hemma med sin egen familj när hon föredrar islam=Underkastelse.
  Blir också trött på (S)tatens lakejer som skönmålar det värsta som har hänt Sverige!

 44. Varför konverterade inte den muslimska pojkvännen till kristendomen istället då? Nej för då har hans släkt/klan halshuggit han!
  Ronjas pojkvän har på ett äckligt sätt ljugit för henne! Precis som 7-klövern,media, skolan mm har ljugit för henne i åratal…Hoppas att hon snabtt tillfrisknar!

 45. Glöm inte att hela mellanöstern har varit kristet långt innan Islam fanns och de har fått underkasta sig denna religion när de kristna övergav sina egna! Samma sak händer igen fast här nu!

 46. Vad den där Gonten Orrenius skriver är inget att fästa sig vid då det är helt befriat från kunskap. Bara en massa tyckande och bladder. Från tusentalet fram till idag har muslimer försökt integrera sig i Europa med sisådär hundra års mellanrum. Varje gång har dessa muslimer tryckts tillbaka till den del av världen som dom kommer ifrån.
  Orsakerna till detta fastställer historiker beror på att muslimer inte förmår att acceptera och respektera andra religioner. Judendomen, katolisim, kristna och alla andra som har en egen tro ser man som sina fiender.
  Att man inte respekterar kvinnor och att man säger sig kunna döda vem man vill som inte är muslim, är också ett skäl.

  Nu försöker muslimerna invadera oss igen och vi får väl se om vår västerländska kultur klarar att försvara sig mot denna sektliknande tro. Muslimer ger problem per automatik.

  Sverigedemokraterna ger oss möjligheten i September att ändra på det, och det är jag oerhört tacksam för.

 47. Man kan ju undra om svenska journalisters och debattörers monumentala okunnighet om islam är spelad eller verklig. Lika illa i bägge fall men med tanke på vilken nivå de ligger på sina alster (med vissa undantag) så lutar jag åt det senare alternativet.

 48. All religioner är bluff till för att lura osjälvständiga människor.
  Det finns endast en sanning,leta upp den om det går, inte med religion i alla fall

 49. Fick höra av en kvinna att bussen var full med Afghanska män från Malmö minst 15 st som skulle ut till Skanörs nakenbad. Det är sådana ställen de söker sig till för att få se naket! Hon var inte glad åt det hela! Stackars nakenbadare!

  • Ja det kommer väl att ryckas i både ett & annat klockspel när dessa afghaner sitter och fluktar på alla nakna kvinnor, vilken skillnad från att kolla in samt antasta getterna hemmavid . Och naturligtvis så är alla dessa kvinnor legalt frivilt för afghan-skäggen , dessa kvinnor är ju både ”orena kuffrar utan heder” samt nakna på köpet . . . Vörgus . . . X( .

 50. Får bara hoppas att hon tar sitt förnuft till fånga och tar sig ur skiten med hälsan och livet i behåll. Personligen undrar jag om hon verkligen tänkt igenom sitt val. Tveksamt. Tråkiga är att det kan komma att stå henne väldigt dyrt, och alla här vet ju att hela myndighetssverige kommer att vända henne ryggen när hon som mest behöver stöd för att ta sig ur relationen.

 51. Vänstern och islam är två totalitära ideologier, det är därför de är som ler och långhalm.

  • Båda är diktaturer med många miljoner dödade på sitt samvete.
   Förlåt,de har inget samvete.

 52. Islam är en i många avseenden nazistlik ideologi med en uråldrig religion som bihang. Får man inte kritisera detta så har vi ingen yttrandefrihet längre.

 53. Hade velat se Mats Dagerlind kritisera judar och judendomen. I ett fritt land bör man också kunna kritisera eller ens prata om media ägarna!

 54. Flickan är väl inskolad i rasblandningsdokrinen, den när alla 13 åringar ska få se filmer av typ vinterviken och fucking Åmål. Så var de på min skola och till med på konfirmationen.

 55. Att flickan inte tycks ha alla hästar hemma alternativt är ovanligt omogen för sin ålder är inget som ursäktar snarare förvärrar Orrenius cynism att utnyttja detta dubbla offer för sin och DN:s numera ökända agendajournalistik.
  Tack Mats för sedvanligt briljant dissekering av ännu ett av deras mer än lovligt undermåliga och stinkande alster.

 56. Lätt för Ronja att lära sig arabiska, som är ung.
  Men som äldre så är det svårt, om inte omöjligt. Och den där resan till mecka som alla muslimer förväntas göra? Tex,jag tål inte kombinationen av hetta och folkmängder, jag blir rasande. Så jag kan inte bli muslim, diskriminerande religion?

 57. Det är kanske inte så konstigt om en och annan faktiskt trott på vad media och skola försökt banka in i huvet på oss alla: Att islam är som vilken annan religion som helst, t.o.m. fredligare än kristendomen. Det är bara en annan kultur som är lika mycket värd som vår egen (oj, fast vi har ju ingen var de korrekta uppfattningen).
  Om nu en svensk tjej tror på vad som sägs, ska vi vara förvånade? Nej, men hon får betala ett högt pris för den vägg av lögner som vällt ut via media och myndigheter. Hon och hennes föräldrar.

 58. Det saknas kunskap hos gemene man om att Islam är en rasistisk, kvinnofientlig, homofobisk och våldsbejakande ideologi med grovt räknat uppemot 270 miljoner dödsoffer på sitt samvete.

  Det skulle förutom att sanningen om Islam börjar läras ut i våra skolor också behövas en landsomfattande informationskampanj som berättar vad Islam egentligen handlar om och hur denna ideologi fungerar. Med den kunskapen hos Svenska folket så skulle vi förhoppningsvis slippa se fall som med fotbollstjejen Ronja Andersson.

 59. Om man nu väljer att utbilda angående ideologin islam, så skall man alltid inleda med att förklara vad dess profet Mohammed gjorde och vad han var.
  En våldsverkare, pedofil och mycket sjuk man!

  • Mohammed var en våldtäktsman, massmördare, krigsförbrytare, bigamist, tjuv och rövare, slavägare, en person som förkastade religionsfrihet, rasist, hustrumisshandlare och en person som gifte sig med och våldtog ett barn. Men det finns faktiskt inget stöd för att han skulle varit pedofil.

   Som Allahs profet och som ensam envåldshärskare över den Arabiska halvön så skulle han kunnat ägna sig åt denna detta om han bara hade velat. Men det finns faktiskt inget stöd för detta i några skrifter.

 60. Detta är redan en klassiker Mats!!!!!!!! Orrenius skulle jag personligen inte ens p**sa på om han brann!!!!

  • Njepp . . Det är väl snarare så att man skulle ha svårt att hålla sig från att hälla på mer brännbart . . . X( .

 61. En av dina bästa krönikor Mats !
  Nu väntar vi bara på dagliga publiceringar med vers för vers
  ur sagoboken !
  En daglig följetång om vad som väntar Ronja´´s väg under islam…
  Hur hon anses tycka att vi numer är hundar…

  (den här är specielltför vänsterxtrimisterna)
  att kommunister och homo samt all avvikande sex förtjänar att dö…
  AV barmhärtighet !!

  men dumsveriges tidelagare må jubla efter övertagandet…då getter,hästar
  mm anses som träningsobjekt inför bröllopet mer än sexuellt utnyttjande av djur !

 62. Den muslim som skaffar sig en icke-muslimsk partner riskerar såväl att förskjutas av släkten som att hedersmördas.
  Gäller väl egentligen bara kvinnor, Ronjas ”man” har däremot gjort helt rätt. Omvänd kvinnor från andra religioner för barnen blir muslimer.

  • Dom behöver inte ens få kvinnan att konvertera , avkomman från förhållandet med ”den orena kuffern” ses som muslimer i.a.f då det ju är skägget som bestämmer .

   Och vad jag vet så kan ju ett skägg hålla sig med icke muslimska kvinnor om han känner för det , träffar en muslimsk kvinna en man som är en ”oren kuffer” kräver dock ”det fredliga & kärleksfulla” islam att kuffer-mannen konverterar annars så slutar det illa . . . X( .

 63. Ett metafysikt ambitiöst påstående formuleras, men vad blir bättre tack vare det: ”I ett fritt land får man välja religion” … jaha och vem är det som i sin nåd – LOL – delar ut den rätten? Alla andra till det fria landets parlament röstberättigade…ville majoriteten av dom illegalisera en eller flera religioner, så krävs bara ett parlamentsbeslut. Väljaren får utöva en religion som parlamentsmajoriteten som är ombud för många mindre välinformerade väljare (som de rentav lurat) har godkänt. So what? Eftersom detta alltså inte har större betydelse har följaktligen inte de retoriskt antydda bristerna på teologiska alternativ heller någon vikt.

  Detta spelar egentligen inte heller sannolikt någon reell roll då den citerade skribenten hemligen lär se demokrati som ett litet medel för andra större diffusa och orealistiska mål (måhända via manipulerbara dumskallar till väljare).

 64. Det kan väl inte vara helt fel att säga att Ronja Andersson är dum i huvudet för hon är ju kär vilket ofta innebär ett näst intill psykotiskt tillstånd. Det är en underbar berusning som dessutom är helt gratis och kan vara i flera månader och ibland upp till ett helt år. Men sedan kommer baksmällan och vardagen och Ronja Anderssons kommande vardagar kommer att bli en mardrömsliknande tillvaro om hon inte vid det laget har blivit så hjärntvättad att hon glömt bort vem hon egentligen var innan religionens gift trängde in i hennes själ.
  Det är bara att önska den stackars tjejen lycka till.

  • Problemet ligger i att vissa journalister använder det i syfta att propagera för en främmande kultur som aldrig kommer att bli svensk eller integrera sig i Sverige.

   • Ja, den här stackars naiva tjejen har blivit helt hänsynslöst utnyttjad av äcklet Niklas Orrenius.

 65. ”Problemet” med islam är i del att det inte enbart och alltid är en religion. Det kan utövas som en religion, men mer ofta är det ett slutet samhällssystem inklusive rättsväsende, och traditioner som månggifte, könsstympning, tvångsgifte, barnaga, klankultur, osv. Tar man sig an den religiösa delen kommer alla andra delar med automatiskt.

 66. Att tro att det går att förena så motstridiga livsåskådningar som svensk demokrati och islam är inte bara naivt, det är lika korkat som att tro att det går att att ha både vänstertrafik och högertrafik på våra vägar utan att det kommer att sluta med en smäll.

 67. Vad har fått den 14-årige Adam Andersson att konvertera till islam? Har han en muslimsk styvpappa eller styvmamma?

  ”Adam omfamnar Islam
  Halmstads Moské”:
  https://m.youtube.com/watch?v=tw3uzQi_0nQ

  Vad har fått denne unge svensk att konvertera till islam? Har han träffat en ung muslimsk kvinna?

  ”Konvertering 2016/02/18 en ung svensk man har omfamnat islam
  Huda Forening”:
  https://m.youtube.com/watch?v=eBPO00hIVUY

  Ung svenska som är gift med en muslim:

  ”Fördomar angående kvinnor som väljer att konvertera till islam, m.m.
  Helena Eriksson”:
  https://m.youtube.com/watch?v=vFJp1t_xf8c

  ”Pratar om hijab, m.m. 🙂
  Helena Eriksson”:
  https://m.youtube.com/watch?v=dsUXGKAcJ84

  Ung svenska gift med en muslim:

  ”Emma valde koranens väg
  24HD”:
  https://m.youtube.com/watch?v=rFMWwh2cDSg

  ”En svensk syster har konverterat till Islam
  MadinahTube”:
  https://m.youtube.com/watch?v=yu0O8NeIBXw

  • OK, de får väl göra så, men när vi skickar tillbaka muslimerna dit de hör får väl svenskarna följa med,

 68. Detta är resultatet av ett samhället utan tro och sammanhållning. Unga saknar riktning och får oftast höra du kan bli vad du vill och göra vad du vill. Man saknar vägledning och rättesnöre för hur man ska uppföra sig och vara. Religion erbjuder just detta i många samhällen. I det normlösa Sverige är vi väldigt svaga för yttre påverkan just pga denna avsaknad av sammanhållning. Hade denna tjejen haft en starkt traditionell kristen tro och familj liksom om majoriteten svenskar varit det hade vare sig hon eller Sverige blivit offer för Islam.

 69. På åtminstone ett sätt är det onödigt för kvinnan att byta religion.En kristen kvinna kan gifta sig med en muslim; det är alldeles OK en islams sätt att se saken.

  Vad som kommer att ske är väl att några galna kvinnor byter religion, och att sedan en del av dem ångrar sig. Det är då bekymren börjar. Det blir verkligen intressant!

  Kanske någon måste flyga från balkongen?

 70. Fotbollstjejen har tydligen nickat för många bollar, efter det kan det säkert uppstå hjärnskador som är förutsättningen för att konvertera till underkastelse.

 71. Om något år har damen ifråga fått nog av att ha blivit en andra klassens medborgare i sitt eget land, styrd av maken och släkten. Blir hon tillrättavisad med våld, så är det imamen hon ska vända sig till för att få råd. Givetvis i sällskap med familjens överhuvud, mannen.
  Ledsen, damen, men du är kär och förblindad.

 72. Det blir så absurt. Man får kritisera Livets ord, Hare Krishna etc. Men att kritisera islam offentligt eller göra en satirbild. Då jävlar kan man dö. Samt bli hängd i svensk media. Det är pinsamt hur kråmar sig runt oresonliga imamer som tror att de har gud¨på sin sida bara för att de har hänt på tanten tygbylten och ber fem gånger om dagen. Gud måste verkligen hata dem.

 73. Religionsfrihet innebär väl att man får byta religion. Men se det går inte enligt islam. Det är haram. Så mycket var det med den religionsfriheten. Så islam utnyttjar demokratin för att växa. Men ger ingen frihet i gengäld. Om de inte ändrar i koranen kommer det aldrig bli någon integration. Vi kan inte ha olika regler i ett samhälle.

 74. Dagerlinds penna är ett vapen som betyder mycket för sveriges invånare i dessa förryckta dagar.

  • Tycka synd om flickan? Hon kan väl anses vuxen och får ta ansvar för sina egna beslut. Hon visar sig vara totalt okunnig och verkar inte ha undersökt det minsta om islam. Hon verkar dessutom inte ha lyssnat på en enda prick utanför islam eller hennes vänner eller någon som eventuellt har varnat henne. Det skulle inte förvåna mig om hennes föräldrar har suttit där med handhjärtan och uppmuntrat henne.

   Nästa steg i hennes äktenskap kommer att bli att hon känner sig tvingad att ta på sig slöjan. Nästa steg blir att hon bara kan umgås med andra muslimska kvinnor. När hon får barn och det blir en flicka kommer hon att få slitas mellan att könsstympa barnet eller inte.

   Det fängelse hon kommer att få leva i kommer att smygas på henne sakta. För varje steg som tas ökas hennes mans status i den muslimska församlingen och manens status är väldigt viktig för honom, långt mycket större än omsorgen om Ronja.

 75. Måste rätta till lite faktafel: Muslimska män inte bara får utan till och med uppmuntras att gifta sig med kvinnor från bokens folk dvs kristna och judiska kvinnor. Det finns inget krav på att kvinnorna måste konvertera även om det är önskvärt. MEN..barnen som föds i dessa relation måste alltid bli muslimer! Eftersom muslimska män får ta sig flera fruar råder det alltid ett stort underskott på lediga unga kvinnor bland muslimer och därmed ett stort överskott på unga singelmän., Ett sätt att lösa detta är att de överblivna männen då söker sig kristna och judiska kvinnor..dels så ökar ju utbudet för de muslimska männen..dels så ses kvinnorna som erövrade till islam då barnen blir muslimer. Muslimska kvinnor däremot är helt förbjudna att ta sig ickemuslimska män!

  Om det varit det omvända..att en muslimsk tjej tagit en svensk kristen kille hade det tagit hus i helvete kan jag lova..för att ens ha skuggan av en chans måste killen ifråga konvertera till islam inte ens kan bli tal om något mer!

  Det är också en av delorsakerna att det är just så många muslimska unga män som kommer till väst..det finns inga kvinnor åt dom i hemländerna..Majoriteten av dessa mer eller mindre unga män är de överblivna..de män som inte haft status och pengar nog att få en fru. Förutom de ekonomiska orsakerna som lockat dem hit vill många av dem också ha en svensk/europeisk kvinna att bilda familj med..samtidigt som de sprider de islam…

  • Att unga muslimska män kommer till Europa kan även ha att göra med arvsregler där bara den förstfödda sonen ärver.

   Att muslimer får gifta sig med flera kvinnor har från början att göra med att det rådde brist på män. De dog i Muhammeds krig. För att hålla uppe populationen muslimer blev det tvunget att männen avlade barn med fler än en fru.

 76. ”Och visst, det har ett visst nyhetsvärde eftersom det är extremt
  sällsynt att vi moderna och upplysta svenskar konverterar till denna
  anakronistiska religionsideologi.”

  I Ronjas fall fanns det nog ingen upplysning. Det finns ingen upplyst västerlänning som skulle konvertera till islam. De muslimer som blir upplysta vill lämna islam.

 77. Har tösastackarn fått en boll för mycket i huv’et?
  Undrar förresten om DN gjort en lika trevlig artikel om hon i stället för att konvertera till den totalitära skitideologin islam hade konverterat till den totalitära skitideologin nationalsocialism…

  • Hon är dum i huvet. Även om hon gillar fotboll. Men det är ju ingen garanti för stor intelligens.

   • Man undrar hur det går med fotbollsspelandet. Om hon ska klä sig på ett muslimskt acceptabelt sätt under matcherna kanske det blir lite besvärligt.

 78. Dr. Jay Smith har studerat icke arabiska konvertiter till Islam, 3 år senare är majoriteten ex muslimer när dom inser att Islam inte är feminister, jämnställdister, fredskapare och kärlekens religion. Utan enbart tvång, hot och våld. Värst går det för kvinnorna som oftast hinner skaffa flera barn.

LÄMNA ETT SVAR