I december röstade Skurups kommunfullmäktige igenom ett slöjförbud för kommunens skolor och förskolor. På måndagskvällen protesterades det mot beslutet. Bland dessa fanns ett flertal icke-muslimska lärare som iklätt sig slöja. Samtidigt lovar skolans rektor att trotsa förbudet.

Det var i samband med kommunfullmäktige den 16 december som Sverigedemokraterna fick bifall på förslaget vilket innebär att kommunen inför ett förbud mot att elever och personal bär huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har som syfte att dölja individer. SD fick stöd av Moderaterna och det lokala Skurupspartiet mot övriga vänsterliberala partier som resulterade i 22 mot 19 röster.

LÄS MER: SD fick igenom förbud mot slöja i skånsk kommun

Totalt sex lärare från Prästamosseskolan hade beslöjat sig för att enligt egen utsago visa muslimska elever sitt stöd.

– Eleverna blir glada när de ser att vi också har slöja. De känner att vi stöttar dem, säger Marit som undervisar i svenska som andraspråk till Aftonbladet.

Även kollegan Susanne har tagit på sig en slöja.

– Jag har sagt att det är i solidaritet med dem som har slöja på sig. Det argumentet köper barnen, säger hon.

”Rasistisk politik”

Ett par hundra personer ska ha deltagit i protesterna – bland dessa även motdemonstranter.

– Förbudet handlar om att ta ifrån muslimska kvinnor rätten till deras kroppar och att ta ifrån dem deras demokratiska rättighet och valfrihet. Det är en rasistisk politik, säger Tasnim Raoof, ordförande Malmös unga muslimer.

Rektorn lovar trotsa förbudet

Även om förbudet röstades igenom av kommunfullmäktige i december har det ännu inte implementerats. Man hoppas att så ska ske inom ett halvår.

På Prästamosseskolan har dessutom rektor Mattias Liedholm lovat att han inte tänker följa förbudet och att han hellre avskedas.

– Varken jag eller någon av mina kollegor kommer genomdriva det. Då blir det ett personalärende för kommunen att hantera.

Vidare uppger han att han aldrig kommer bryta mot lagstiftningen. Med detta menar Liedholm att en kommun inte kan ”hitta på egna lokala förbud” som strider mot lagen om religionsfrihet och diskriminering.

Även på Skolverket tar man ställning mot förbudet.

– Vi bedömer att generella förbud mot huvudduk strider mot Europakonventionen om religionsfrihet och mot diskrimineringslagen, säger Skolverkets jurist Andreas Lindholm.

Värderingar och jämställdhet

Enligt Sverigedemokraterna handlar det om värderingar och jämställdhet

– Grundinställningen är att vi anser att pojkar och flickor är lika mycket värda och klädesplagg som ska dölja kvinnors ansikten och hår det hör inte hemma i Skurups kommun, säger Lars Nyström.

”Demokratin under hot”

I ett pressmeddelande inför protesterna skriver organisationen Malmös unga muslimer bland annat att beslutet ”riktar sig till att kriminalisera muslimska kvinnor samt frånta dem rätten över sina egna kroppar” och att ”vi nu är inne i en allvarlig fas där demokratin är under hot”.