Utspelet görs av den icke-statliga organisationen Civil Rights Defenders ”Protection Officer” Martin Fällman. Organisationen säger sig skydda journalister i auktoritära stater ”som tystar röster”.

Civil Rights Defenders, före detta Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter, påstår sig vara en politiskt och religiöst obunden människorättsorganisation som bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt.

Enligt ett reportage från 2017 sysslar Fällman med att arrangera utbildningar inom it-säkerhet för människorättsförsvarare och har bland annat hållit i utbildningar för Amnesty i Stockholm. Utöver att nästan ha gått klart reportagekursen på Jakobsbergs folkhögskola ska han även ha en magisterexamen i retorik.

Han är också handläggare för Civil Rights Defenders akutfond. En fond som huvudsakligen används till att ge ekonomiskt stöd åt människorättsförsvarare, aktivister och journalister världen över.

Enligt Fällman, som på Twitter ersatt sin profilbild med Black Lives Matters logga – vilken är närmast identisk med kommunisternas, tycks dubbla måttstockar råda om vilka journalister man anser vara värda att försvara alternativt kasta ut.