Årets amnesti är den fjärde. Den första skedde 1993.

På torsdagen inledde polisen en tre månader lång vapenamnesti.

Amnestin gäller både vapen och ammunition, dock ej sprängämnen, och syftet är att minska antalet illegala vapen i samhället och även minska riskerna att brott begås med vapen.

Vapen och ammunition kan lämnas in i receptionen i dessa polishus: Solna, Norrtälje, Botkyrka, Södertälje, Nacka, Södermalm, Norrmalm.

– De här stationerna har bäst förutsättningar att ta emot vapen, sett till bland annat förvaringsmöjligheter, parkering och bemanning, säger Peter Frisell, ansvarig för amnestin i region Stockholm.

Den som frivilligt lämnar in vapen eller ammunition under amnestin har rätt att vara anonym och kommer inte att straffas för innehavet.

Vid den förra vapenamnestin 2013 lämnades drygt 15 000 vapen och 36 ton ammunition in till polisen.