Den 30-årige syriern saknar uppehållstillstånd i Sverige och dömdes av tingsrätten till ett års fängelse samt utvisning utan tidsbegränsning. Hovrätten anser dock att det föreligger särskilda verkställighetshinder med hänvisning till rådande situation i Syrien och upphäver utvisningen.

Mannen dömdes för bland annat stöld, olaga hot, våld mot tjänsteman och övergrepp i rättssak. Tingsrätten lade extra vikt vid att han hotat att skada eller döda åklagaren i målet och fällt könsförnedrande och vulgära kommentarer om densamma.

Man ansåg att han skulle utvisas utan tidsbegränsning då han genom sin brottslighet uppvisat en klart bristande respekt och vilja till att leva efter svenska värderingar. Hans könsförnedrande attityd som präglat en del av brotten bidrog också.

Ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd
I målet har Hovrätten för Nedre Norrland valt att stoppa utvisningen. Man grundar beslutet bland annat på ett yttrande från Migrationsverket i december där myndigheten hävdar att det på grund av den rådande situationen i Syrien för närvarande föreligger ett generellt hinder mot att verkställa en utvisning dit.

I mars i år har Migrationsverket dessutom lämnat in en ansökan till migrationsdomstolen om tillfälligt uppehållstillstånd för mannen. Därför anser hovrätten att det saknas skäl att anta att nuvarande verkställighetshinder inte kommer bestå när frågan om utvisning skulle bli aktuell.