Beslutet i veckan att även Sverige ska införa vaccinpass för större evenemang inomhus, som kan utökas till att omfatta fler verksamheter i ett eventuellt andra steg, har väckt starka känslor.

Bara ett par dygn efter att Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelade att man kommer införa vaccinpass den 1 december har ett 70-tal JO-anmälningar gjorts mot myndigheten. Anmälarna menar att beslutet strider mot både grundlagen och demokratin.

LÄS ÄVEN: Moderaterna kräver vaccinpass även på restauranger

Ett par av anmälningarna som Mitt i tagit del av:

Jag anmäler Folkhälsomyndigheten för att diskriminera folk som av olika medicinska skäl, religiösa skäl, etniska skäl, sexuell läggning och åldersskäl inte vill, kan eller har förmågan att vaccinera sig.

En annan:

Tidigare har alla uteslutits då verksamheter som teater, musik, sport, mötesfrihet etc begränsats för alla. Så blir det inte nu och därför blir det gravt diskriminerande mot den del av befolkningen som drabbas.

”Medicinsk apartheid som strider mot grundlagen” menar en tredje person medan ytterligare en anmälare är mer direkt på sak: ”Era korrupta idioter. Inget covidpass i Sverige!!!”

Strider mot grundlagen

I en debattartikel publicerad i Dagens Juridik i oktober skriver Axel Berglund, jurist, Elnaz Madani, jurist, Ida Kjos, chefsjurist, Elisabeth Bernin, jurist, Rebecca Ahlstrand, jurist, Ruth Nordström, advokat och Fatemeh Pakyari, advokat att vaccinpasset strider mot grundlagen.

LÄS ÄVEN: Vaccinpass kan utökas till att omfatta krogar och gym

Vår uppfattning är att förslaget inte är proportionerligt oavsett smittspridningsläge och därmed bedöms strida mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och att regeringen därför bör dra tillbaka förslaget.