Villapriserna fortsätter att stiga kraftigt. För tredje månaden i följd ligger prisutvecklingen på över 15 procent beräknat på årsbasis. Begränsat utbud och ökat behov av större boende i spåren av mer distansarbete i spåren av corona uppges som förklaringar.

Från februari 2020 till samma månad i år har villapriserna stigit med närmare 17 procent. Det rapporterar företaget Valueguard i sitt så kallade HOX-index. Prisutvecklingen ser olika ut för olika delar av landet och är kraftigast i storstäderna Malmö (20,8%) och Stockholm (18,4%) medan Göteborg (14,2%) hamnar under riksgenomsnittet.

Största prisökningarna sedan mätningar inleddes

En så kraftig inflation på bostadsmarknaden under ett sammanhängande kvartal har inte uppmätts Valueguard sedan företagen inledde sina mätningar för 15 år sedan.

Valueguard sätter ett visst frågetecken kring om hypotesen kopplad till corona och behovet av större boytor för karantän och distansarbete är hela förklaringen. Detta med hänvisning till att de kraftiga prisökningarna började innan pandemin tog fart i Sverige. Man menar dock att det måste tas med som en delförklaring kombinerat med att det tillgängliga utbudet inte matchar den ökade efterfrågan.

Risker med prisrallyt

Bedömare ser stora risker med de kraftiga prisökningarna som leder till att hushållen belånar sig än mer än idag. Svenskarnas belåningsgrad är sedan länge anmärkningsvärt hög i ett internationellt perspektiv och utgör en riskfaktor för en sprickande bostadsbubbla och i förlängningen hela samhällsekonomin.

Mäklarfirman Erik Olsson Fastighetsförmedling varnar för en fortsatt utveckling med ökande gap mellan löneökningar och prisökningar på bostäder. ”Att bostadspriserna har ökat mycket mer än lönerna en tid betyder att många vill låna mer och närmar sig gränsen för vad banken låter dem låna” skriver man i en kommentar till DN.

Långsammare prisutveckling för bostadsrätter

Prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden har varit mer modest men fortfarande högre än nivån på löneökningarna. I genomsnitt för landet har bostadsrättspriserna ökat med strax under 6 procent. Både Stockholm (4,9%) och Göteborg (3,9%) hamnar under rikssnittet medan Malmö (9,3%) harmnar en god bit över.