Igår presenterades Sveriges statsbudget för 2021. I den framgår det att SVT får 100 miljoner kronor extra jämfört med vad de fick förra året, sammanlagt 5,14 miljarder kronor. Samtidigt riktas nu hård kritik mot Regeringen för att Åklagarmyndigheten inte får några extra medel trots att de redan i början av 2020 varnade för neddragningar om inte anslagen höjs. 

I budgeten för Rättsväsendet, sida 54, framgår det vad Åklagarmyndigheten får under 2021:

Vad som framgår är att de i realiteten inte får några anslagsökningar alls. Det enda som sker är ”pris- och löneomräkning” vilket är automatiska uppskrivningar exempelvis inflation och dylikt.

Redan i februari i år varnade Åklagarmyndigheten för att deras anslag kommer leda till nedskärningar:

För att bibehålla verksamheten på den nivå som byggts upp under 2019 behöver Åklagarmyndigheten en ökning av anslaget utöver det som aviserats i form av pris- och löneomräkning. Kostnadsökningen för att bibehålla oförändrad nivå på verksamheten beräknar Åklagarmyndigheten till runt 50-60 miljoner kronor.

Med de anslagsnivåer som nu är aviserade kommer myndigheten [..] med start redan under 2020 behöva krympa verksamheten och minska personalstyrkan med sammantaget över hela perioden motsvarande omkring ett hundratal åklagare. Detta skulle innebära en utveckling tvärs emot riksdagens uttalade förväntan på en långsiktig utökning av antalet medarbetare. 

”Behöver krympa verksamheten”

I ett pressmeddelande från upprepades kritiken. Lee Wermelin, ordförande på fackförbundet Akavia, riktar hård kritik mot budgeten:

– Såväl Åklagarmyndigheten som Sveriges Domstolar har dessutom redan nu har ett ansträngt läge och har varnat för konsekvenserna om domstolarna och åklagarna inte får mer ekonomiska resurser, skriver Lee Wermelin.

Hon påpekar återigen att nedskärningar nu kommer göras:

– Åklagarmyndigheten behöver krympa verksamheten och minska personalstyrkan med ett hundratal åklagare om inte myndigheten får mer ekonomiska resurser än aviserat. Det går inte att stärka Polismyndigheten och kräva hårdare tag mot gängkriminaliteten utan att också stärka övriga väsentliga delar av rättskedjan.

De konstaterar också att varken Ekobrottsmyndigheten eller domstolarna får någon ytterligare satsning i budgeten.

Mer pengar till SVT

Samtidigt som alltså centrala delar av rättsväsendet underfinansieras lånar staten nästan 70 miljarder kronor år 2021.

Men statsmedias anslag, som redan ligger på 5 miljarder, ökar med 100 miljoner kronor. Detta kan jämföras med de 50-60 miljoner Åklagarmyndigheten ville ha för att kunna bibehålla existerande verksamhet (men inte förstärka den).

Prioriteringarna från regeringen har lett till mycket kritik, varav en syrlig kommentar om felaktiga prioriteringar:

Ger bort 47 miljarder till utlandet

Dessutom väljer S-MP-regeringen att lägga hela 47 miljarder på utlandsbistånd, trots att de alltså lånar 67 miljarder under 2021:

I en diskussion på Twitter kallar Ewa det ”fullständigt vansinnigt”: