Från regeringens håll räknar man med att det dröjer minst 20 år innan de nya snabbtågen, ett av Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid till en kostnad på 300 miljarder, blir verklighet. Men ifall det blir ett regeringsskifte efter valet nästa år är det osäkert om projektet över huvud taget blir av.

I februari 2016 åkte de före detta statssekreterarna HG Wessberg (M) och Catharina Håkansson Boman (C) till Småland som representanter för den så kallade Sverigeförhandlingen, ett projekt som regeringen Reinfeldt lanserade för att delfinansiera nya höghastighetsbanor från Stockholm till Malmö. Planen var att staten erbjöd kommuner stationer utmed sträckan i utbyte mot delfinansiering och byggande av stationsområden samt bostäder. Först ut med en avsiktsförklaring om runt 2 000 bostäder blev Värnamo. Fram till året därpå tecknades ett 20-tal avtal om närmare 300 000 bostäder.

Men Kristdemokraternas trafikpolitiska talesperson Magnus Jacobsson ser Sverigeförhandlingen som förlegad och orealistisk, bland annat för att den ska ha byggt på orealistiska värdeökningar av byggda fastigheter.

– Jag är rätt övertygad om att rätt många av de kommunpolitiker som tecknade avtal inser att det här är avtal som är väldigt svåra att leva upp till, säger han till Expressen.

Han anser att det kan behövas nya stambanor på vissa ställen men inga höghastighetsbanor då de flesta transporter är korta, regionala sådana. Och vid ett eventuellt regeringsskifte kan det bli helt stopp.

– Får vi en borgerlig regering så är jag övertygad om att vi kommer stoppa det här projektet.

Även från Sverigedemokraterna och Moderaterna är man skeptiska till höghastighetsbanor.

”Undergräva förtroendet för staten”

En av de som tecknade avtal var Norrköpings dåvarande kommunalråd och Socialdemokraternas förre partisekreterare Lars Stjernkvist. Enligt avtalet skulle staden bli en av 13 stationsorter på den nya höghastighetsbanan. Då man tog detta som en bekräftelse på att projektet skulle bli av gjorde man förberedande investeringar till en kostnad som i dag uppgår till en halv miljard kronor.

Att det inte längre alls är så säkert att projektet verkligen blir av, vars avtal regeringen ännu inte undertecknat och som löper ut 2023, har Stjernkvist svårt att tänka sig.

– Det skulle fullständigt undergräva förtroendet och trovärdigheten för staten. Så får en stat inte uppträda, säger han.

Skyller på SD

Enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) det Moderaternas påstådda vilja att anpassa sig till Sverigedemokraterna som är den verkliga anledningen.

– Att det finns ett motstånd bland Moderaterna och Sverigedemokraterna på nationell nivå, det kan jag bara beklaga. Moderaterna var ju med och startade det här projektet, men i sin iver att anpassa sig till Sverigedemokraterna har man på nationell nivå förflyttat sig, säger han