➤ På sikt menar Löfven att Schengensamarbetet är hotat.

Som väntat lyckades EU-länderna på gårdagens toppmöte inte komma överens om hur man ska tackla migrantströmmarna och den eventuella fördelningen av dessa.

Statsminister Stefan Löfven (S) fortsatte trycka på att EU ska ta ”ett gemensamt ansvar” och hotar med fortsatta gränskontroller ifall så inte sker.

Inför mötet hade EU-ordförande Donald Tusk föreslagit att de påtvingade kvoterna skulle slopas då omfördelningen av migranter som idag finns i Grekland och Italien varit alltför ineffektiv och splittrande.

Utspelet uppskattades av länder som Polen, Tjeckien och Slovakien men desto mindre av Sverige och Tyskland som tillsammans med Nederländerna vill koppla frågan om kvoter till pågående förhandlingar om Schengensamarbetet. Detta med syfte att öka pressen på de centraleuropeiska länderna som vill ha kvar den fria rörligheten i EU.

– En viss spänning finns ju där, det ska man inte sticka under stol med. Men det är ju inte så att man sitter och skriker åt varandra, utan det är ändå en saklig diskussion där man försöker redogöra för sina bevekelsegrunder, sina argument, säger Stefan Löfven.

Frågan går nu vidare till Bulgariens EU-ordförandeskap som inleds den 1 januari.