➤ POLISEN Rikspolischef Dan Eliassons beslut om att ge ett externt företag tillgång till polisens personal- och lönesystem utan godkänd kryptering leder inte till en förundersökning, har åklagare beslutat.

2015 beslutade Eliasson att företaget CGI skulle ges tillgång till hemliga uppgifter i polisens personal- och lönesystem Palasso utan att dessa förmedlades med kryptering godkänd av försvaret.

Förfarandet bryter mot säkerhetsskyddsförordningen, vilket åklagaren även konstaterar att Eliasson brutit mot samt att han inte hade rätt att ta beslutet. Inga uppgifter ska dock ha röjts och därför går Eliasson fri.

– Av det material jag som tagit del av framgår att Polismyndigheten inte har sänt eller röjt några hemliga uppgifter eller annan information ur systemet till den externa leverantören. Ingen person har därmed lidit skada, säger överåklagare Anders Jakobsson vid Särskilda åklagarkammaren enligt ett pressmeddelande.

Vidare heter det att beslutet avser förvaltning av ett it-system och därmed utgör det inte myndighetsutövning mot enskilda personer.

Beslutet är därför inte heller av sådant slag att det kan anses ha skett vid myndighetsutövning såsom begreppet definieras i 20 kap. 1 § brottsbalken. Med anledning härav ska förundersökning inte inledas för tjänstefel eller annat brott då det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”, skriver åklagaren i sitt beslut.