I Sölvesborg styr sedan valet Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna samt lokala SoL-partiet i det så kallade Samstyret. I och med maktövertagandet styr man snart även över det kommunala bostadsbolaget Sölvesborgshem.

Vid bolagsstämman i april sker det officiella maktskiftet över Sölvesborgshem med en moderat ordförande, men Samstyret har redan klubbat igenom ett flertal utredningsuppdrag för bostadsbolaget – varav ett par är möjligheten att inte längre avsätta en lägenhet per månad till nyanlända migranter och med inspiration från Vellinge se över prestationskrav för samma grupp för att få försörjningsstöd och/eller hyreskontrakt. Man vill även införa ett maxtak för antalet personer som får bo i olika lägenhetsstorlekar.

– De går förbi 3 000 personer som står i bostadskön. Det skapar polarisering. När det gäller migrationen generellt vill jag återkomma. Men vi kan inte föra en politik som knuffar undan infödda svenskar. Då skapar vi grogrund för konflikter. Det måste finnas utrymme i välfärden. Vi har de lägenheter vi har, säger Louise Erixon (SD).

– Integrationen löser vi inte primärt genom Sölvesborgshem. Den kan inte lösas var för sig utan det är något som alla verksamheter som är berörda måste göra tillsammans, säger Louise Erixon.

Erixon vill se en stark allmännytta och anser att det kommunala bostadsbolaget ska tillgodose bostäder även till dem som inte har råd att köpa bostad.