Enligt ungerska myndigheter måste universitetsexamen baseras på en vetenskaplig basis och genusvetenskap är liksom Marxism-Leninism mer ideologi än vetenskap. Det finns heller ingen efterfrågan för dessa utbildningar på den ungerska arbetsmarknaden.

Få studenter kommer att drabbas av nedläggningarna på de statliga universiteten då efterfrågan på utbildningen, liksom antalet platser, är väldigt begränsat.

Man menar att det låga antalet studenter på programmen är ohållbart och slukar värdefulla resurser från andra program samt undergräver universitetens ekonomiska stabilitet.

Meningen med dessa institutioner är att möta genuina behov på arbetsmarknaden, understryker man.