Högsta domstolen i USA avvisade i veckan raspreferenser vid antagning till college efter att en asiatisk-amerikansk intressegrupp ifrågasatt policyn vid Harvard och University of North Carolina som diskriminerande.

Domen markerar en milstolpe i årtionden av rättstvister om så kallad positiv särbehandling där mindre begåvade grupper ges fördelar på bekostnad av mer framgångsrika sådana, som asiater.

Domarna slog fast att positiv särbehandling – ursprungligen utformad för att hjälpa svarta och andra minoriteter att övervinna utbildningsmässiga och ekonomiska nackdelar vid antagning till universitet – hade varit ”välmenande” men utgjorde diskriminering av andra studenter.

LÄS ÄVEN: Trump lovar att krossa den djupa staten

”Eleven måste behandlas baserat på hans eller hennes erfarenheter som individ – inte på grundval av ras,” skrev överdomare John Roberts i majoritetens yttrande.

Beslutet genomfördes med uppdelningen 6-3 mellan konservativa och liberala domare.

Sur Biden och glad Trump

President Joe Biden var inte glad över domen och hävdade att landets högsta domstol inte längre var i takt med amerikanska normer.

– Rätten har i praktiken avslutat positiv särbehandling vid antagning till college och jag håller inte alls med domstolens beslut.

Han hävdade också att högsta domstolen, med en majoritet konservativa domare, inte är ”en normal” domstol.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Joe Biden misstar indiska nationalsången för den amerikanska

Desto nöjdare var före detta president Donald Trump. I ett uttalande sa han bland annat att detta var en stor dag för Amerika och att människor med extraordinär förmåga och allt annat som behövs för framgång, inklusive framtida storhet för landet, äntligen belönas.

Trump menar även att beslutet också kommer att hålla landet konkurrenskraftigt med resten av världen.