Push: Beslut träder i kraft med omedelbar verkan. Ingen hjälp från facket för den som diskrimineras

Bollnäs kommun – som saluför sig under parollen ”hjärtat av Hälsingland” – går nu i bräschen i Sverige i uppdelningen av invånarna i ett A- och B-lag. Ovaccinerade utestängs efter beslut med omedelbar verkan från jobb inom den offentliga sektorn.

Tills vidare får den som redan är anställd jobba kvar även om han eller hon inte vill riskera de allvarliga biverkningar som rapporterats för de på rekordtid framtagna och endast provisoriskt testade vaccinerna mot covid. Däremot införs totalstopp för nyanställning och praktiktjänstgöring inom bland annat vård och omsorg.

– Det handlar om att säkerställa så gott vi kan att inte ha ovaccinerade medarbetare, säger Roger Fält, personalchef Bollnäs kommun, i en kommentar till statsradion.

Inte säker att beslutet är lagligt

Han är inte säker på att det diskriminerande beslutet är lagligt men säger att man ”gjort bedömningen” att det kan vara det så länge det handlar om ett krav för nya anställningar. Statsradion trycker under intervjun på om huruvida inte redan anställd personal också ska kunna sparkas eller omplaceras.

– Så långt har vi inte kommit i arbetet än, svarar Fält och indikerar därmed att det är frågor som man kommer att ta ställning till senare.

Ingen hjälp från facket för ovaccinerade

Facket uppges vara överens med de offentliga arbetsgivarna och kommer inte att ta strid för den medlem som diskrimineras på arbetsmarknaden på grund av sitt val att avstå från vaccination. Däremot tar facket strid mot arbetsgivare som gör tvärtom – endast anställer ovaccinerade, något som Samnytt rapporterat om tidigare.

Beslutet fattades på torsdagen och träder i kraft omgående. Det framgår inte om den ovaccinerade som nu stängs ute från jobb också kommer att förlora eventuellt försörjningsstöd eller a-kassa med motiveringen att personen inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Yrkesförbud på regionnivå utreds

Bollnäs är inte den enda plats där man vill stänga ute invånare från arbetsplatser. Samnytt har tidigare rapporterat om hur man på regionnivå i Stockholm vill kunna sparka redan anställd personal som inte tar sprutorna, vilka för att räknas som full vaccinering kontinuerligt ökar i antal.

I Dalarna utreds också på regionnivå yrkesförbud för ovaccinerade. Även där handlar det om att inte bara neka nyanställning utan också att sparka befintlig personal.