Tidigare har EU-domstolen slagit fast att klädregler som förbjuder slöja inte innebär diskriminering så länge det gäller anställda som kommer i kontakt med kunder.

När Aye Alhassani i fjol sökte jobbet som incheckningspersonal för SAS på Arlanda gjorde företaget klart redan under anställningsintervjun att man på SAS inte tillåter synliga religiösa eller ideologiska symboler tillsammans med uniformen.

– Rekryteraren frågade om jag kunde tänka mig att ta av mig slöjan, att det var ett ultimatum för att få jobbet på SAS. Men för mig är det inget alternativ, sa Aye Alhassani till SVT Nyheter i april 2017.

Alhassani menade att hon blivit utsatt för diskriminering och DO inledde en utredning.

I ett svar till DO gör SAS klart att deras neutralitetskod gäller endast för just anställda som har kundkontakt och att möjligheten att få anställning generellt sett inte påverkas av att en arbetssökande bär huvudduk av religiösa skäl.

DO konstaterar att inget framkommit som ger skäl att ifrågasätta SAS uppgifter och att företagets klädpolicy – förutsatt att den gäller anställda med direkt kundkontakt – inte strider mot diskrimineringslagen.