Tidigare i veckan publicerade Aftonbladet ett internt dokument från Karolinska med direktiv att neka intensivvård till personer ”med biologisk ålder” över 80. I spåren av detta började påståenden om att det alltid var lönlöst att intubera äldre spridas på sociala medier. Samhällsnytt har pratat med Mats Eriksson, intensivvårdsläkare och anestesiolog med 35-års erfarenhet, om ifall detta påståendet har fog.

De konton som spred påståendet på Twitter var ofta nystartade med få följare. Ett av dem heter @hejdetarsjukva1. Kontot startades i april i år och utger sig för att vara en specialistsjuksköterska inom äldreomsorg. Trots att kontot följer endast 15 andra konton – för det mesta myndigheter samt Vårdförbundet och dess ordförande – dyker det upp i konversationer där regeringens hantering av coronaepidemin ifrågasätts:

Kontot har hunnit med drygt 70 inlägg på bara två dygn. Bland få delningen finns en artikel från LO-tidningen Arbetet. De flesta av inläggen går ut på att rättfärdiga nekandet av intensivvård till 80-åringar och hävda att det är någonting som alltid har gjorts och att det är normalt utifrån medicinska grunder:

LÄS MER: Drev Socialdemokraternas trollfabrik – uppgraderas till pressekreterare

Samhällsnytt har pratat med Mats Eriksson, som nyligen har gått i pension efter 35 års tjänst som anestesiolog och intensivvårdsläkare. Eriksson arbetade bland annat på intensivvårdsavdelningen i Uppsala och med Försvarsmakten under insatsen i Mali. Enligt honom är det endast enstaka patienter över 80 som inte kan klara av respiratorvård:

– Vi hade omkring 50% över 80 år gamla av patienter i det övre åldersspannet på intensivvårdsavdelningar som jag arbetade på. Det är inga konstigheter alls att behandla patienter i 80-85-års ålder på intensiven. Alternativet för respiratorvård är oftast att man dör. Sedan finns det några enstaka som inte klarar respiratorvård, men de var inte majoritet i alla fall. Det finns även en del som behöver intensivvård, men inte respiratorbehandling, exempelvis avancerad vätskebehandling, oftast i kombination med andra åtgärder som dialys eller stora behov av avancerad övervakning.

Så det är alltså en minoritet som inte skulle klara av respiratorvård vid den åldern?

– Hela frågeställningen är ganska fel. Det ska inte bero på åldern. Om det finns hopp att rädda liv med hjälp av respirator då ska man också välja den. Respirator är en av de mest vanliga behandlingsformer som vi har en stor erfarenhet av.

LÄS MER: Personer över 80 år bortprioriteras från intensivvård

– Om vi vänder på saken och säger under normala förhållanden – som vi till exempel backar bandet två månader, innan Covid-19, så vore det orimligt att tänka sig att sätta någon form utav åldersgräns. Ett sådant resonemang vore fullständigt otänkbart. Vad man inte ska ta till intensivvård för är patienter som är uppenbart döende. Om till exempel en patient är döende i cancer och har ett-två dygn kvar – då är det ingen idé att ta den till IVA. Men om man har en 85-åring som genomgått en stor hjärt- och kärlkirurgi och blir sämre – då är det självklart att han ska tas in.

Är påståendet som sprids om att personer över 80 inte klarar av respiratorvård allmänt helt fel?

– Ja. Och jag vet inte heller varifrån det kommer. Jag har sett människor som… åtminstone påstår sig arbeta inom sjukvården sprida det. Jag känner dem inte personligen så jag kan inte säga om de verkligen gör det, men det är en underlig föreställning som har spridit sig.

Varför sprids det här påståendet just nu tror du?

– En anledning är att människor som överhuvudtaget inte förstår sig på intensivvård tycker det är roligt att framträda som någon sort expert. Den andra gissningen – och då är man lite konspiratorisk – är om det är så att det finns något önskemål från myndigheterna att man ska tona ned det här med behov av intensivvård och brist på respiratorer. Man vill normalisera att man diskriminerar en del på grund av ålder. Men då är man väldigt misstänksam mot myndigheterna – och det kanske man ska vara!

I styrdokument beskrivs noga att det är den biologiska åldern som ska räknas ut, inte den kronologiska. Hur skulle du som läkare agera med sådana riktlinjer?

– Det finns inga objektiva definitioner på vad en biologisk ålder är.

Är inte det ett sätt att införa en åldersgräns utan att formalisera den? Att man hänvisar till den biologiska åldern, men i slutändan är det ändå den kronologiska åldern som gäller?

– Kanske, jag vet inte. Det finns kanske en sådan baktanke. Det är egentligen ganska få 80-åringar som inte har några sjukdomar och som skulle kunna definieras som ”biologiskt” yngre. Det finns risker med att införa åldersgränser som inte fanns tidigare. Som sagt, backar vi bandet tre månader så skulle den här diskussionen vara helt absurd!

Att äldre personer nekas vård i Sverige har bland annat jämförts med modern ättestupa. Ligger det något i denna jämförelse tycker du?

– Om det finns möjlighet att behandla någon som fyllt 80 med respiratorvård då ska man också göra det, det tycker jag absolut. Det där med ättestupa är kanske lite provokativt. Med ättestupa menas att någon avsiktligt knuffar ner någon. Det här är bara att låta bli att behandla. Men slutresultatet är ju detsamma…