Nyligen avslutades den migrationspolitiska kommittén, där oenigheten var stor. Det var i början av juli som Sverigedemokraterna gick ut och sa att de kommer lämna ett eget förslag på framtida migrationspolitik. Jimmie Åkesson menade att förslagen från andra riksdagspartier kommer att öka invandringen, vilket enligt honom inte var syftet med kommittén. Men nu kan Samhällsnytt berätta att det riktas intern kritik mot SD:s representant i kommittén som anses ha ”kuppat” SD:s slutliga ställningstagande.

Migrationskommittén skulle ta fram vad de kallar ”en långsiktigt hållbar migrationspolitik” som ska ersätta den tillfälliga lag som löper ut nästa sommar. Men enigheten uteblev. Även regeringspartierna var oeniga – bara 3 av 26 förslag som migrationskommittén la fram var de överens om.

Först ut att deklarera en egen linje var SD, som den 6 juli meddelande att de förvisso stannar kvar i kommittén, men kommer presentera att eget förslag, kallat ”En bättre framtid för Sverige”. De gjorde de den 13 augusti i ett pressmeddelande och en presskonferens. De skrev då:

Migrationskommittén har misslyckats med att komma överens om en restriktiv och hållbar migrationspolitik för Sverige. Med anledning av detta lägger Sverigedemokraterna nu fram ett alternativt förslag till migrationskommitténs betänkande.

Kontrovers när SD förespråkar liberal linje

I det 49-sidiga dokumentet presenterar de sedan sitt alternativa förslag. Men nu har en kontrovers internt i SD uppstått sedan det visat sig att partiet, eller i alla fall deras migrationspolitiske talesperson, förespråkar en mer liberal linje vad gäller den humanitära skyddsgrunden.

I sitt alternativa förslag har SD alltså reserverat sig till förmån för en mer generös skyddsgrund än vad majoriteten i kommittén föreslår. Detta uppmärksammades bland annat av Kristianstadsbladet:

Partiet vill, enligt reservationen, att den lydelse som varit gällande omedelbart före den tillfälliga lagens tillkomst 2016 ska kvarstå, medan kommittén faktiskt föreslår en stramare skrivning.

Det som gällde precis innan den tillfälliga lagen var generöst på grund av att Alliansregering lät sig styras av Miljöpartiets påtryckningar 2014. Kommittén vill se en återgång till den skrivning som gällde innan dess. Men SD vill alltså behålla den MP-frampuffade mjuka linjen? Det är sannolikt en blunder, då ingen kan tvivla på partiets intentioner [..]

Det är denna skrivelse i dokumentet som åsyftas:

”Liberala krafter verkar ha kuppat”

Detta blunder har nu blivit föremål för skarp internt kritik inom SD. En källa inom SD berättar för Samhällsnytt att ”det är ett jävla liv internt” och Jonas Andersson och hans politiska sekreterare beskrivs som ”extremt liberala”:

– Det verkar som att Jonas och hans extremt liberala politiska sekreterare har skrivit detta på egen hand. De liberala krafterna verkar ha kuppat reservationen, berättar en källa för Samhällsnytt.

Jonas Andersson kallade sig inför valet för ”liberalkonservativ”, medan SD själv benämner sig som socialkonservativa.

Försvarar sig

Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Maria Stenergard, skrev på Twitter att hon trodde att det var ett misstag från SD:

Även den före detta riksdagsledamoten Paula Bieler hoppar in i twitter-diskussionen, där hon också tror att det var ett misstag:

Men så verkar inte vara fallet. På Twitter försvarar Jonas Andersson skrivelsen i SD:s dokument:

SD: ”Malign tolkning”

Vi kontaktade Jonas Andersson som tonar ner händelsen och menar att det är att göra en ”höna av en fjäder”:

Är det alltså SD:s linje att SD ska återgå till den situation som Reinfeldt införde med MP?

– Läser man hela texten i det särskilda yttrandet så är det uppenbart att det är en malign tolkning av vad vi vill. Enligt folkrätten krävs någon typ av säkerhetsventil, och det är alltså utformningen på den som diskuteras. Vi skulle helst sett att ordalydelsen i den tillfälliga lagen funnits kvar, men den har fått skarp kritik från lagrådet som menar att den inte följer svensk rättstradition. Alltså måste vi på något sätt komma runt detta samtidigt som vi behåller den praxis som funnits sedan 2016.

Varför är det viktigt att motsvara praxis som varit gällande under den tillfälliga lagen?

– Därför att vi ha striktast tänkbara tolkning som går utan att bryta mot folkrätten och där anser vi att ordalydelsen i tillfälliga lagen var tillfredsställande. Lagrådet gjorde en annan bedömning, och då vill vi få fram något som motsvarar detta, svarar Andersson.

Han poängterar att SD ”inte vill haverera gentemot lagrådet”.

Ska SD tvingas till en mer generös invandringspolitik för att lagrådet säger till er?

– Nej, som framgår av hela kapitlet i det särskilda yttrandet så är det inte heller så. Det handlar om hur det rent lagtekniskt ska formuleras för att vi INTE ska få en mer generös tolkning, svarar Andersson då.

Resonemanget går dock inte hem hos Bieler som på Facebook ifrågasätter Andersson:

Jag tycker inte det är glasklart eftersom ni föreslår en annan, generös, skrivning. Jag ser ingen anledning att föreslå en specifik form (som man dessutom tidigare motsatt sig) om man vill se något stramare egentligen.

Oklart om dokumentet ändrades

Enligt källor ska det ha tillkallats ett internt akutmöte för att diskutera situationen. Partiet undersöker nu vad som hände när den omdebatterade formuleringen hamnade i SD:s slutdokument. Vissa hävdar nämligen att det interna dokument som SD beslutade om intern i somras inte var samma som det lämnades in till kommittén.

– Dokumentet de kom överens om innan och hur det ser ut efter Jonas [Jonas Andersson, red.anmärkn] lagt händerna på det var inte samma. Det var inget sossigt dokument från början, det kan jag lova, säger en källa till Samhällsnytt.

Men SD:s pressavdelning genom Ludvig Grufman återger ett svar från Andersson, som menar att det inte stämmer:

Har det dokument som SD kom överens om internt i somras ändrats innan det lämnades in till kommittén av Jonas Andersson?

– Bifogar kommentar från Jonas Andersson: Arbetet med dokumentet har varit transparent genom hela processen, och innan inlämnandet hade såväl berörda tjänstemän som stab möjlighet att gå igenom innehållet och yttra sig. Inga ändringar i sak har således gjorts efter att det klubbades, säger Grufman.

Det är Jonas Anderssons version. Jag undrar inte om hans version av händelseförloppet, utan SD:s. Så; är dokumentet samma som klubbades internt, enligt partiet SD:s officiella hållning?

I skrivande stund har Sverigedemokraterna inte återkommit på den frågan.