Det visar rapporten ”Ekonomisk otrygghet: En deskriptiv analys av migranters överskuldsättning” som TT tittat närmare på.

Utrikes föddas överrepresentation ligger på 64 procent i förhållande till hur många de är av befolkningen i stort och trenden är att de hela tiden ökar.

Utöver detta finns ytterligare 45 000 gäldenärer utan svenskt personnummer som inte tagits med i statistiken – således är överrepresentationen i själva verket ännu högre.

Anledningarna till detta menar man är låg utbildning, hög arbetslöshet och låga inkomster.

Kronofogden har nu gått ihop med bland annat Konsumentverket och Finansinspektionen för att försöka stävja utvecklingen.

I synnerhet skatteskulder är vanligare bland invandrare, så även obetalda studieskulder, tv-licensavgifter och böter samt fordonsskulder, underhållsstöd och skulder till brottsofferfonden.