Sedan Europa och Sverige börjat välkomna flyktingar från Ukraina på flykt undan den ryska invasionen har vissa individer valt att se det som ytterligare en slags ”rasism”.

Parallellt med kriget i Ukraina förs en debatt om varför i synnerhet östra Europa, som inte ville ta emot migranter från Mellanöstern och Nordafrika, nu välkomnar ukrainare med öppna armar.

Ingen hänsyn tas till att det handlar om brödra- och grannfolk i närområdet, inte heller att det denna gång rör sig om reella flyktingar med företrädesvis kvinnor och barn och inte ekonomiska migranter i form av unga män på jakt efter en mer bekväm tillvaro samt att man har snarliknande kulturer och värderingar vilket underlättar för samtliga parter.

Att kollektivtrafiken i Stockholm nu görs gratis för ukrainska flyktingar blev droppen för ett par individer som själva fått ta del av det svenska samhället och den ena menar att det rör sig om ”rasism”.

Ytterligare en person menar att Moderaterna i Stockholm är ”störda” på grund av beslutet.