Den 31 december 2017 var 1 877 050 personer utrikes födda vilket motsvarar 18,5 procent av den svenska befolkningen.

På onsdagen släppte Statistiska centralbyrån ny befolkningsstatistik.

Den folkbokförda befolkningen ökade under 2017 med 125 089 personer varav 69 315 var män och 55 774 kvinnor. Ökningen var dock 19 047 personer färre än 2016 års rekordstora folkökning (144 136 personer).

I början av 2017 passerade Sveriges folkmängd tio miljoner och på nyårsafton 2017 fanns 10 120 242 folkbokförda personer i landet.

Den främsta orsaken till befolkningsökningen är att fler invandrar än utvandrar. 2017 landade invandringsöverskottet på 98 869 personer. En annan faktor är att det föds fler barn än det dör personer.

Under 2017 låg den totala invandringen på 144 489 personer och 45 620 utvandrade.

Trots att de minskade kraftigt i fjol var ändå invandrare födda i Syrien den största gruppen för tredje året i rad.

Den största ökningen stod personer födda i Afghanistan för.

Finland har varit det vanligaste födelselandet sedan 1940-talet men de senaste årens höga invandring av personer födda i Syrien medförde i januari 2017 att Syrien passerade Finland som det vanligaste födelselandet bland de utrikes födda.