I skuggan av coronaepidemin fortsätter Sverige att ta emot stora mängder invandrare. För mars månad gavs 8285 uppehållstillstånd ut vilket på helårsbasis motsvarar nästan 100 000. De första tre månaderna har 25 427 personer fått uppehållstillstånd (UT) i Sverige.

Nästan all nyhetsrapportering på senare månader har handlat om coronaepidemin. Många av världens landsgränser är stängda men invandringen till Sverige lyckas hålla sig på en hög nivå.

Totalt sett har över 25 000 uppehållstillstånd delats ut hittills i år, där de största grupperna är asyl- och anhöriginvandring samt arbetskraftsinvandring.

Av de drygt 10 000 som fått uppehållstillstånd på grund av ”arbetsmarknad” är fyra av tio anhöriga till arbetskraftsinvandrare.

De svenska reglerna för arbetskraftsinvandring kritiseras för att ha blivit en andra väg in i landet för de som nekats asyl, så kallat spårbyte. Nästan 500 av de dryga 5000 som fått uppehållstillstånd på grund av arbete har fått ett sådant efter avslag på asylansökan.

LÄS ÄVEN: NYA SIFFROR: Antalet anhöriga till arbetskraftsinvandrare har fördubblats sedan 2016

Kritik har även rest mot att en stor del av arbetskraftsinvandringen handlar om lågkvalificerade jobb som skulle kunna fyllas med bidragsberoende invandrare som redan finns i landet eller arbetslösa svenskar. Fortsatt har dock endast cirka en tredjedel fått UT för yrken ”med krav på fördjupad högskolekompetens”.

Extrapolerat över 12 månader innebär nuvarande invandringshastighet att Sverige kommer att dela närmare 100 000 nya uppehållstillstånd under 2020.

Förra året delade samtidigt Sverige ut femte flest uppehållstillstånd någonsin. Detta i stark kontrast till påståenden från regeringen om att man efter asylkaoset 2015 lagt sig på ”EU:s lägstanivå”.

LÄS ÄVEN: BEKRÄFTAT: 2019 året med femte flest utdelade uppehållstillstånd någonsin