Enligt SCB:s senaste siffror hade Sverige vid halvårsskiftet 10 171 524 officiella invånare – en ökning på drygt 50 000 sedan årsskiftet.

Under årets första sex månader ökade befolkningen med 51 282 personer. Då invandringen är betydligt större än utvandringen landade invandringsöverskottet på 39 579 personer.

Jämfört med första halvåret 2017 har invandringen minskat med knappa fyra procent och syrier är fortfarande den största gruppen medan indier är den grupp som ökar mest.

LÄS MER: Migrationsverkets nya prognos: 300 000 nya migranter

Av dessa 51 282 personer var två av tre medborgare i ett utomeuropeiskt land. Det vanligaste skälet till uppehållstillstånd var anhöriginvandring – en grupp som ökat med 17 procent. Arbetskraftsinvandringen har också ökat rejält – 43 procent.

Under första halvåret sökte 10 338 personer asyl vilket var ca 1 100 personer färre än motsvarande period 2017.