SD:s väljare upplever i högre utsträckning att politiker inte lyssnar, att de inte får valuta för skattepengarna och att de inte respekteras av samhället. Även om invandringspolitiken förblir den främsta orsaken till partiets framgångar, finns det fler faktorer som spelar in.

Enligt Kantar Sifo, som har tittat närmare på orsakerna till SD:s exempellösa framgångar inom svensk politik, är det ”en förenkling att endast tillskriva invandringsfrågan tillväxten hos Sverigedemokraterna” och man konstaterar att partiets väljare ”särskiljer sig kraftigt på flera punkter jämfört med övriga partier”.

Några av dessa skillnader är att de i väsentligt lägre utsträckning upplever att politiker lyssnar, att de får valuta för skatterna och att de är respekterade av samhället.

SD fortsätter också att växa trots att de övriga partierna kopierar SD:s politik på flera punkter.

Man har tittat på och jämfört med den amerikanska statsvetaren Katherin J. Cramers studie av förändringar i värderingar hos landsbygdsbefolkningen i Wisconsin där man från att ha röstat på Demokraterna gick över till att rösta på Republikanerna.

Efter samtal med människor på landsbygden i Wisconsin lyfte Cramer fram tre skäl till detta skifte:

Att just deras landsända är ignorerade av beslutsfattare. The Power.
Att just deras miljöer inte får sin rättmätiga del av resurser. The Money.
Att deras värderingar och livsstil är fundamentalt annorlunda än stadsbors och att människorna i staden missförstår dem och/eller inte respekterar dem. The Respect.

Slutsatsen blev att staten och politikerna i Wisconsin inte tillräckligt förstått de känslor som gror på landsbygden.

Åter till Sverige – efter att Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans tappar kring 15 procent av väljarkåren de senaste tolv åren finns skäl att fråga om de etablerade partierna verkligen förstått sig på de känslor som gror i Sverige.

Därför ställde man dessa frågor till 1 504 personer i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade riksrepresentativa webbpanel:

Tycker du att politiker i allmänhet respekterar det sätt du valt att leva, eller tycker du inte det
Hur tycker du att det yrke du arbetar inom skildras i media?
Hur tycker du att politiker lyssnar på vad du tycker, på ett …
Känner du dig respekterad i samhället eller gör du inte det
I vilken utsträckning tycker du att media beskriver människor i din livssituation på ett korrekt sätt
I vilken utsträckning tycker du att du får valuta för de skatter du betalar
I vilken utsträckning är de politiska frågor som just nu diskuteras av politiker viktiga för dig

SD-väljarna särskiljer sig markant i sex av sju frågor.

23 procent av SDs väljare tycker att politiker i allmänhet respekterar det sätt de valt att leva. Detta kan jämföras med 60 procent och 63 procent bland borgerliga väljare (M+C+L+KD) respektive rödgröna (S+MP+V).
84 procent av SDs väljare tycker att politiker lyssnar på ett mycket eller ganska dåligt sätt, jämför med 47 procent och 43 procent av borgerliga respektive rödgröna väljare.
55 procent av SDs väljare känner sig respekterade av samhället. Motsvarande andelar för borgerliga och rödgröna är 84 procent och 79 procent.
26 procent av SDs väljare tycker att media beskriver deras livssituation på ett korrekt sätt. Bland borgerligt röstande är andelen 53 procent och bland rödgröna 56 procent.
82 procent av SDs väljare tycker att de i (ganska eller mycket) låg utsträckning får valuta för de skatter de betalar. Jämförande andelar för borgerliga och rödgröna är 45 procent respektive 18 procent. 16 procent av SDs väljare tycker att de får valuta för de skatter de betalar. Andelen borgerliga är 51 procent och bland rödgröna är andelen 78 procent.
SDs väljare står dessutom ut vad gäller frågan om man tycker att de dagsaktuella frågorna som politiker diskuterar är viktiga. Var tredje håller med i mycket hög utsträckning. Övriga grupper ligger något lägre.

Den enda fråga där SD-väljarna inte särskiljer sig handlar om hur ens yrke beskrivs i media.