På fredagen åtalades fyra utlänningar misstänkta för bland annat grovt blåljussabotage. Gärningsmännen är invandrare från Irak, Syrien och Somalia – samtliga har tolkbehov. Åklagaren yrkar på utvisning för tre av männen då den fjärde har svenskt medborgarskap.

Det var den 15 april som politikern Rasmus Paludan hade fått tillstånd av Polismyndigheten att hålla ett valmöte med tillhörande koranbränning i Sveaparken i Örebro.

LÄS ÄVEN: Asylsökaren Umedzhon döms efter korankravaller

Men innan Paludan ens hunnit anlända till platsen utbröt krigsliknande scener där poliser utsattes för stenkastning och polisfordon eldhärjades. Detta samtidigt som folkmassan skanderade det muslimska stridsropet ”Allahu akbar”.

Polisen arbetar med att granska videomaterial från korankravallerna och nu har fyra personer i Örebro åtalats misstänkta för grovt blåljussabotage i samband med händelserna. Ytterligare sju män är frihetsberövade misstänkta för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Fyra har häktats och tre har begärts häktade.

Chefsåklagare Per-Erik Rinsell skriver i stämningsansökan till Örebro tingsrätt:

Våldet har bestått i omfattande stenkastning, sparkar, slag med tillhyggen m.m. riktat mot såväl polismän som hundar och fordon. Det kastas även bangers, tegelpannor och andra lösa föremål mot polismän och polisfordon, varav fyra fordon också senare har avtvingats polisen och/eller satts i brand. Folksamlingen har även forcerat polisens olika avspärrningar i form av avspärrningsband och kravallstaket.

Kostar skattebetalarna miljoner

Det framgår av stämningsansökan att minst 71 poliser skadades, varav 50 poliser så pass allvarligt att de måst uppsöka vård antingen direkt i samband med gärningen eller i efterhand. 64 poliser har rapporterat påtaglig psykisk påverkan efter händelsen.

Minst åtta polisfordon skadades, varav fyra totalförstördes genom att eldas upp. Sammantaget har skada på fordon åsamkats till en kostnad på minst 2,5 miljoner kronor exklusive moms. 71 poliser har rapporterat att deras personliga tjänsteutrustningar har skadats och sammanlagd skada uppgår där till minst 563 000 kronor exklusive moms.

Foto: Polisen
Foto: Polisen
Foto: Polisen
Foto: Polisen
Foto: Polisen
Foto: Polisen

Samtliga har tolkbehov

Chefsåklagare Per-Erik Rinsell yrkar på utvisning för samtliga åtalade utom en som redan har svenskt medborgarskap.

Hussein Al-Maliki, 21, medborgare i Irak. Åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet och våld mot tjänsteman. Åklagaren yrkar på utvisning.

Hussein Al-Maliki. Foto: Polisen
Hussein Al-Maliki. Foto: Polisen

Ibrahim Abdiwali Abdullahi, 22, medborgare i Somalia och Sverige. Åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet och våld mot tjänsteman. Ibrahim kan inte utvisas eftersom han är svensk medborgare.

Ibrahim Abdiwali Abdullahi Foto: Polisen

Hussein Kafarnawi, 22, medborgare i Syrien. Åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Åklagaren yrkar på utvisning. Hussein är ledare för ungdomsverksamhet i kommunen – under korankravallerna bar han en tröja med texten ”ledare”.

Hussein Kafanawi. Foto: Polisen
Hussein Kafarnawi är ungdomsledare. Foto: Polisen

Ali Kafarnawi, 29, medborgare i Syrien. Åtalas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Åklagaren yrkar på utvisning.

Ali Kafarnawi. Foto: Polisen
Ali Kafarnawi. Foto: Polisen

Foodora-bud lämnade kassar med stenar

Det framgår av polisernas vittnesmål att de fruktade för sina liv på platsen. En polis berättar att man tydligt såg att folkmassan ville skada eller döda poliser. En annan polis vittnar om hur attacken var välkoordinerad med leveranser av stenar i IKEA-kassar och vanliga plastpåsar. Det finns även uppgift om en person som anlände på en ”Foodora-moped” och lämnade av stenar.

Kassar med stora stenar. Foto: Polisen


LÄS ÄVEN: Polischef tonar ned korankravaller: ”Isolerad händelse”