Mälarhöjdens ishall i södra Stockholm ska på uppdrag av regionen göras om till ett nödbårhus för att kunna ta emot och förvara 300 döda. Samtidigt för Region Stockholm dialog med fler ishallar som även de eventuellt ska kunna användas till samma ändamål.

I slutet av mars skrev Samhällsnytt om hur Västra Götalandsregionen såg över alternativa lokaler för bårhus under coronaepidemin och att ishallar var ett av alternativen. Detta menade man är ett värdigare alternativ än kylcontainrar.

LÄS MER: Region överväger ishallar som nya bårhus

Nu är det i Stockholm regionen tittar på alternativa nödlösningar i det fall antalet avlidna skulle överstiga de resurser man har till förfogande.

– Om vi måste hantera en väldig stor ökning av avlidna, vilket vi inte hoppas på, så är ishallar ett alternativ. Vi vill vara förberedda för om vi ser en utveckling åt fel håll. Sticker det iväg med ny peak med smittade så får vi ett besvärligt läge, säger Joakim Jarnryd, ansvarig för hanteringen av avlidna i Region Stockholm, till StockholmDirekt.

Under veckan var 700 av de totalt 2 200 ordinarie platserna för avlidna lediga men då läget snabbt kan förvärras måste ishallar stå förberedda. Enligt Jarnryd måste man se till att ha ett vördnadsfullt sätt att hantera avlidna på och att anhöriga kan ta ett sista farväl på ett bra sätt.

Än så länge är det bara Mälarhöjdens ishall som staden lånat ut till regionen för ändamålet men fler kan bli aktuella. Denna ansågs mest lämplig då ingen verksamhet pågår där just nu och inga idrottsföreningar berörs.

Ombyggt kylrum

Sedan tidigare har man i Stockholm byggt om ett kylrum i Globenområdet till bårhus med plats för 300 avlidna.

Enligt uppgifter ska 170 avlidna redan ha förts dit från Karolinska sjukhuset liksom ett 20-tal från Södertälje. Utanför sjukhusen har även kylcontainrar ställts upp.

Från Region Stockholm uppmanar man anhöriga att ta hand om sina avlidna nu och har en riktig ceremoni senare.