➤ KRÖNIKA  Det har visat sig att den islamistiska diktaturen Saudiarabien finansierar den islamiska Alsalamskolan i Örebro. Nyheten borde inte förvåna någon. Saudiarabien bygger och driver skolor och moskéer över hela världen som ett sätta att sprida sitt politiska och religiösa inflytande.

Det pågår en maktkamp inom islam, dels mellan sunniter och shiiter, men också mellan olika sunnitiska riktningar. Saudiernas mission handlar om att sprida salafismen, en riktning inom sunnitisk islam som strikt vill hålla sig till Koranen och vad man tror är de tidigaste och mest äkta texterna om profeten Muhammed.

Sveriges framsteg, och den västerländska civilisationens i stort, bygger till stor del på rationellt tänkande och vetenskap. Salafismen är islamisk fundamentalism och därmed motsatsen till detta. Man sätter Koranen och religiösa föreställningar före allt annat. Det är allvarligt att ett sådant synsätt ska påverka utbildningen i Sverige. Alla svenska skolelever har rätt till en bra utbildning som ger dem förutsättningar att kunna bidra till vårt samhälle.

Jag har läst en artikel, publicerad 2010, om utbildningsväsendet i Saudiarabien, skriven av den brittiske forskaren Elise Burton: ”Teaching Evolution in Muslim States: Iran and Saudi Arabia Compared”.

Burton citerar ett styrdokument från det saudiska utbildningsdepartementet där det står så här: ”Utbildningspolitiken i kungadömet Saudiarabien har sitt ursprung i islam”.

Senare i samma dokument talas det om islam som en fullkomlig förståelse av universum, mänskligheten och livet” och en allmän, vägledande princip för utbildningen. Ett av utbildningens mål sägs vara att visa ”den perfekta överensstämmelsen mellan tro och vetenskap i islam”.

Burton visar med flera exempel hur läroböcker i naturvetenskap i saudiska skolor även innehåller trosuppfattningar. Man låter kapitlen inledas med koranverser, som för att markera att ämnet är underställt den allomfattande, islamiska världsåskådningen. I en lärobok hittar Burton två sidor som behandlar mänsklighetens ursprung. Där fastställs att Gud skapat människan i enlighet med Koranens berättelse. Sedan får eleverna lära sig att evolutionsteorin uppfanns av engelsmannen Charles Darwin som förnekade att Allah skapade människan:

”Vi behöver inte följa en sådan teori eftersom i Allahs bok har det sista ordet rörande livets uppkomst, att alla levande varelser är Allahs skapelser.”

Detta är hämtat ur ett officiellt läromedel i naturvetenskap (!) som används i saudiska skolor. Och en sådan regim, som förenar fundamentalistisk islam med absolut monarki, ska alltså tillåtas påverka utbildningen av svenska medborgare i Sverige. Evolutionsläran kallas dessutom ”hädisk”.

Svenska Dagbladet, som avslöjade Saudiarabiens finansiering av Alsalamskolan, intervjuade Hussein Aldaoudi, ordförande för stiftelsen som driver skolan. Han bekräftar att de har fått pengar får den islamistiska diktaturen:

”Stiftelsen har tagit emot bidrag för att bygga lokaler för skolverksamhet endast en gång från Saudi. Det kom från regeringen. Bara en gång.”

Motivet bakom saudiernas generositet ska vara en vilja att ”stötta minoriteter”:

”Jag respekterar att dessa åsikter finns, men jag tycker att kritiken är överdriven. Saudiarabien har stöttat projekt i flera stora städer i Europa och de ser det som en plikt att stötta minoriteter för att de ska integreras och vara aktiva medborgare.”

Om Saudiarabien ser det som en plikt att stötta minoriteter, hur kommer det så då att man förtrycker kristna i det egna landet? Ja, inte bara kristna utan alla icke-muslimer. Och till och med shiamuslimer som man ju räknar som kättare.

Det är mer sant att säga att Saudiarabien stödjer den salafistiska missionen i Sverige som en del i den globala maktkampen, dels mellan olika grupper inom islam och dels mellan islam och väst.

Ingenstans i Koranen står det något om att ”stötta minoriteter”. Däremot står det om plikten att missionera för islam, så att islam kan dominera över alla andra tankar och åskådningar. Den svenske konvertiten Abdul Wadud är utbildad i Saudiarabien och verksam som missionär i Sverige. I ett YouTube-klipp från den 25 februari 2013 talar han i en moské under rubriken: ”Hur blir man en starkare muslim?”.

Ja, hur blir man en starkare muslim? Punkt nummer ett, förklarar Abdul Wadud, är att “man i hela sitt liv försöker att ge seger till islam”. Det betyder “att stödja islam, att hjälpa islam, att sprida islam”. Där har vi det sannolika motivet bakom saudiernas finansiering av Alsalamskolan. Och med islam menas förstås salafismen och inget annat.