Flera muslimska riksorganisationer uppger många fler medlemmar än vad de i verkligheten har. Det innebär att organisationerna har mottagit ett större penningflöde från skattebetalarna än vad man varit berättigad till, det menar forskaren Sameh Egyptson.

Under fredagen publicerade Dagen en text från Sameh Egyptson som är forskare i interreligiösa relationer vid Lunds universitet. Han har gått igenom arkivmaterial rörande organisationerna Sveriges äldsta muslimska riksorganisationer, Sveriges muslimska förbund, SMF och Förenade islamiska föreningar i Sverige, FIFS som redan år 1994 uppgivit att man tillsammans har 75 000 medlemmar.

Genom att granska arkivmaterial avslöjas hur en chef för Myndigheten för stöd till trossamfund år 1986 ifrågasätter om två ledande muslimska organisationsföreträdare från FIFS – personer som fortfarande har en central roll i sina organisationer, ”verkligen kunde ses som sanna representanter för sin religion”.

I ytterligare en rapport år 1989 konstaterade samma chef att antalet uppgivna medlemmar i en av SMF:s riksorganisationer inte stämde överens med verkligheten under rubriken ”Bidragsfusk IKC Alby”.

Myndighet granskade församling
När forskaren granskar arkivpärmarna ser han flera handlingar som tydliggör att redovisade medlemssiffror inte stämmer. Ett särskilt avslöjande dokument berör den Islamiska församlingen i Göteborg som säger sig ha 5 594 medlemmar – men som år 1998 ändå lägger ned sin verksamhet med anledning av dålig ekonomi.

Samma år registreras en ny församling i Malmö, ”Islamiska förbundet i Skåne” och huvudorganisationen FIFS kräver att deras bidrag från församlingen i Göteborg istället ska förflyttas till Malmö med sina 3 622 medlemmar. När myndigheten besöker den nya organisationen i Malmö kommer man fram till att det högst finns 250 medlemmar och mer än 150 av dessa är barn.

Ett större församlingsbidrag går till Islamiska förbundet i Stockholm. Det är samma församling som år 2003 i religionens namn tog ett beslut om att ställa krav på egna muslimska domstolar i landet. Enligt myndigheten har förbundet år 2008 rapporterat in 23 120 medlemmar – varav endast 11 120 var registrerade.

Medlemsavgifter
Ett antal år senare redovisar förbundet genom en auktoriserad revisor att det under året endast inkommit 4 450 kronor i medlemsavgifter.

Betydligt färre medlemmar
Under år 2017 registrerade myndigheten att riksorganisationerna FIFS och SMF totalt har omkring 6 400 medlemmar. Organisationerna själva uppger drygt 12 gånger fler medlemmar sedan 1990-talet, ett medlemsantal som de har fortsatt att rapportera in sedan dess.

Forskaren anser efter sin granskning att att dessa statliga bidrag bör återbetalas. Enligt honom försvårar den felaktiga utbetalningen för muslimer att utveckla ett jämlikt teologiskt församlingsliv i ett sekulärt Sverige.

Uppmanar att rösta på S
Forskaren avslöjar även hur de muslimska riksorganisationerna i samband med valet år 1994 skrivit brev till Socialdemokraternas partiledare Ingvar Carlsson och förklarat att man har 75 000 medlemmar. I breven anser man sig vara en del av Carlssons valseger eftersom imamer runt om i landet uppmanat muslimer att rösta på Socialdemokraterna.

Även vid valet år 2002 skickades ett liknande brev till Göran Persson med förhoppning om att få igenom muslimska krav under mandatperioden.

År 2006 skrev man återigen ett brev riktat mot flera politiska partier om en särlagstiftning för muslimer.