➤ KRÖNIKA  I september i år avslöjade tidningen Kvällsposten att Malmö stad gett bidrag till Milli Görus, en turkisk islamistisk och antisemitisk organisation. De senaste två åren har organisationen fått 70 000 skattekronor.

Avslöjandet borde inte förvåna någon. Det har regnat skattepengar över skumma islamistiska organisationer i åratal. Vad gör Milli Görus i Malmö för bidragspengarna? Jo, bland annat utbildar de barn och ungdomar i koranläsning och islamisk tro.

Milli Görus grundades av den turkiske islamisten Necmettin Erbakan. Han var Turkiets premiärminister på 90-talet, så Erdogan är inte den förste islamisten som kommit högst upp i toppen efter att landet avskaffade kalifatet 1924. År 1969 publicerade Erbakan ett manifest med just namnet Milli Görus som betyder ”nationell vision”.

Liksom många andra islamister trodde Erbakan att judar styr världen. I en intervju 2010 för den tyska tidningen Die Welt hävdade han: ”Judar har styrt världen i 5700 år.” Vilka styrde världen före dess kan man undra. Rymdödlor?

Kommunismen och kapitalismen ser ut att stå i motsättning till varandra på ytan, menar Erbakan vidare, men de två systemen är i själva verket två tentakler på samma ”sionistiska bläckfisk”. Judar ligger bakom både första och andra världskriget. Och så vidare.

När Erbakan gick bort 2011 sörjdes han av islamister världen över. Omar Mustafa, dåvarande ordföranden för Islamiska Förbundet, var en av dem. I ett kondoleansbrev skrev Mustafa att Erbakan varit ”en stor förebild” och en ”inspiration för alla aktiva muslimer som på olika sätt vill engagera sig i sina samhällen”. För sådana ”aktiva muslimer” som Mustafa, alltså. Han är ju väldigt engagerad i vårt samhälle. I nästan en hel vecka satt han i Socialdemokraternas partistyrelse. De hoppades väl på röster från ”det muslimska civilsamhället”.

Att Mustafa diggar Erbakan torde inte förvåna någon som har koll på islamismen i Sverige. Han har själv bjudit in talare till sina konferenser som hävdar att Sion vises protokoll är på riktigt och att judar mördar barn för att baka bröd på deras blod. Detta blev till och med för mycket för Socialdemokraterna som nöjer sig med att stödja sitt ”kära systerparti” Fatah.

Milli Görus ordförande i Malmö, Idris Yildiz, har tidigare representerat Miljöpartiet i socialnämnden. Det är något med Miljöpartiet och islamismen. Milli Görus var ju en av anledningarna till att miljöpartisten Mehmet Kaplan fick avgå som bostadsminister i april 2016. I ett videoinspelat tal som hölls på ett evenemang anordnat av Milli Görus kan man höra Kaplan säga: ”Vi måste verkligen tacka de som ligger bakom ett sådant här fint evenemang. De förtjänar verkligen ett tack”.

Hur beskrev då Kaplan organisationen? ”De arbetar för integration” sade han i SVT Aktuellt. Det är inte omöjligt att vänsterpolitikerna i Malmö resonerar likadant när de ger skattepengar till Milli Görus. För många vanliga svenskar betyder integration att ”ta seden dit man kommer”. Men tittar man i regeringens proposition ”Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik” (1997/98), så betyder det något annat.

Enligt propositionen är integrationen ”ömsesidig” och ”alla måste bidra” till den. Det är inte invandrarna som ska anpassa sig, utan alla ska anpassa sig till Det Nya Sverige. Ok, så detta bygge ska tvångsfinansieras via skattsedeln, vare sig man vill eller inte. Den 17 maj 2011 sade Mona Sahlin så här i P1-Morgon: ”Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka”.

Man kan tolka bidragen till islamister så här. Det är en del av den ömsesidiga integrationsprocessen som bygger Det Nya Sverige. De får pengar, vi får koranskolor.