Nu går islamister, asylanarkister och hbtq-aktivister i RFSL samman i en påverkanskampanj för att migranter med tillfälliga uppehållstillstånd ska få dessa omvandlade till permanenta. Detta med hänvisning till coronakrisen för att nyanlända annars blir ”andra klassens medborgare”. Organisationerna kräver också att de skärpta försörjningskraven vid anhöriginvandring upphävs.

På fredagen uppmärksammade Samhällsnytt hur Sverige i skuggan av coronaepidemin fortsätter att ta emot migranter på rekordnivåer. För mars månad gavs 8 285 uppehållstillstånd ut, vilket på helårsbasis motsvarar nästan 100 000.

LÄS ÄVEN: Invandringen i mars motsvarar 100 000 per år

Samma dag publicerar Göteborgs-Posten en debattartikel undertecknad av bland andra Mohamed Ibrahim, generalsekreterare Islamic Relief Sverige, Jamie Bolling, projektledare för Disabled Refugees Welcome och Deidre Palacios, förbundsordförande i RFSL.

https://www.facebook.com/IslamicReliefSverige/photos/bc.AbrObvRMAYGy2vnaP9Ct2PNrwzfsSsf4quUTeXeOJxmGkq68-Nvo2tFot2TeWdLpDQZ879YDVNy4M1PLws_RRiIpL7YSbKILixxtTyzye55cRvIiHwLAeQhQqnEtXXfwcFdq3tChbCQxYBUTUAdcKoZajMJBwTF0Hcpoe0VTxadCnA/896023153766280/?type=1&opaqueCursor=AbodCm4dj4OUrMHuRjBOVlj-3DkhIOE1xH6VcrmzuR_pG7exVO_evNzCnnijsbbNDC8lweFR7y846j4dE2taijm08NKTiOSKa9g-SfV6elqox-8otqHA_EUSnTuG3dmG5foOKkOd3pSEf7xkJIEyPxzZ9zw7MA11XLl37rhJHLuVvso-Xums1_QZQhhXCpNyITtLjZDgJOM5Qk6sOVYa9txCnbKtOtF8nju7W8niL4UGghpqdkskO6_koed4BEmMu5fAOXwYdSsn_R-unXYMQyOVnC6kDH4VCJqsQA84lAsj_gJAKRyXB7ZYJBkLwQY9G9CR4J7VvM-rNPkqmTidgoa3fvLQ1v1HgzxBJAzPl-kz8RXgcoxyBLlA7d3lee9eL4rgcJeiwh8-bNE0nO3yDNWJOjZbCPuJW1L1Tanpra6l_i7KEx8Z3wAuzgc3BkxP0sE3PRFOLukC79hHrQeiW6_ntYLhCyJFIHDymFsAl4bUiB69wCcxfV925BqheqXNrAkTjOzmyAx7pMox9_oPkcxzScLadtHg1kg1uy4ajZXAnxqA7nM4HMkQu87gpl4pskSwSjFWVb02S8h1wx_FDdf3OAdSQ4UzoGGje2nabkqkQQ&theater

Samtidigt som minst 6 129 människor har smittats och 358 har avlidit av coronaviruset – där äldre personer uppges vara den mest utsatta gruppen – har de tre organisationerna bakom debattinlägget gått samman för att ge sin syn på att det är helt andra grupper som drabbas värst av epidemins konsekvenser.

Anser att migranter drabbas hårdast

Det handlar inte om riskgrupper och dödsfall utan den rådande ”coronakrisens mest katastrofala konsekvenser kommer att drabba människor som lever med tillfälliga uppehållstillstånd”. Detta eftersom företag nu stoppar verksamheter vilket påstås drabba ”en stor grupp människor” med tillfälliga uppehållstillstånd ekonomiskt.

Hur många det handlar om framgår inte men dessa påstås i många fall ha flytt från konflikter. Vidare lägger artikelförfattarna ansvar på Sverige för att ha exporterat vapen till dessa länder som orsakat migranterna tagit sig hit. Nedan några utdrag ur debattartikeln (vår fetstil):

De berättar om oron att på grund av den förlorade inkomsten gå miste om möjligheterna att förnya uppehållstillståndet, eller att inte längre uppfylla de försörjningskrav som ställs för att kunna återförenas med sin familj i Sverige.

Samtidigt vittnar de om att det är svårt att nå fram till Migrationsverket för att få svar på frågor. Handläggningstider som redan är långa riskerar att bli ännu längre om personalbortfall drabbar Migrationsverket.

Detta är olyckligt eftersom det medför att en stor del av befolkningen görs till andra klassens medborgare som ständigt lever under hot att tvingas lämna Sverige eller se hoppen om att återförenas med sin familj grusas.

Många av de människor som har tillfälliga uppehållstillstånd lever redan under svår psykisk press. Med coronaviruset kommer nu också en enorm oro för anhöriga som sitter fast i trångbodda flyktingläger utan ordentliga hygienmöjligheter och bristande sjukvård.

Ställer krav

Organisationerna avslutar debattartikeln med krav på att solidaritet nu måste visas och de migranter man anser drabbas hårdast skyddas. Därför vill man bland annat se att:

Permanenta uppehållstillstånd måste bli norm.

Den tillfälliga lagens skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring bör upphävas.

Får kritik

I GP:s kommentarsfält är det många som kritiserar organisationernas debattartikel. En person invänder att debattörernas formulering ”andra klassens medborgare” är felaktig eftersom de grupper som avses inte är svenska medborgare överhuvudtaget.

En annan person skriver att i stället för permanenta uppehållstillstånd ”hjälp på plats måste bli norm”. Samma person är också kritisk till hur Sverige ”tar emot fler migranter än vad integrationen förmår” och att detta leder till ”kaos och välfärdsavveckling”.

Även på Twitter är det många som reagerar negativt på debattartikeln. En person invänder mot organisationernas resonemang med att ”coronakrisens mest katastrofala konsekvenser drabbar de människor som avlider, samt anhöriga till dessa”.

Terrorkopplade islamister bakom GP-artikeln

Samhällsnytt har vid flera tillfällen uppmärksammat att Islamic Relief, som är en av organisationerna bakom debattartikeln och som nu RFSL gör gemensam sak med, inte är vilken biståndsorganisation som helst.

I juni år 2018 presenterade den amerikanska tankesmedjan Middle East Forum en rapport i vilken man kopplar organisationen till extremism i västvärlden och terroristorganisationer i Mellanöstern. Enligt tankesmedjan leds många av organisationens lokalavdelningar runt om i världen av individer som måste anses vara extremister.

Biståndsorganisationen har sedan lång tid tillbaka anklagats för att finansiera muslimsk terrorism. Israel och Förenade Arabemiraten har stämplat organisationen som terrorfinansiär. I rapporten skriver Middle East Forum att även Ryssland pekat ut Islamic Relief för finansiering av muslimsk terrorism i Tjetjenien.

Även flera banker, däribland schweiziska UBS och brittiska HSBC, har agerat mot biståndsorganisationen genom att stänga ned deras konton på grund av misstankar om finansiering av terrorism.

År 2015 avslöjade Expressen att biståndsarbetaren Ihab Hallak på Islamic Relief samlat in närmare 900 000 kronor i Stockholms moské som sedan slussades vidare till den salafistiska al-Qaida-anslutna terrororganisationen al-Nusrafronten i Syrien.

Statsradion oroar sig för ensamkommande

Det är fler aktörer som engagerar sig för migranter i den rådande coronaepidemin. På måndagen upplät den skattefinansierade public serivce-aktören SR sin plattform åt den asylaktivistiska organisationen Agape för att belysa att ”ensamkommande påverkas hårt av coronautbrottet”.

Statsradion rapporterar att det kan vara svårt för migranterna att klara gymnasiestudierna när många sitter i karantän eller håller sig isolerade.

Enligt Agape Göteborgs grundare Matilda Brinck-Larsen måste också den klausul slopas i gymnasielagstiftningen som säger att migranterna ska skaffa ett jobb efter avslutade studier. Detta eftersom företag just nu varslar om uppsägningar.

– Den måste bara bort, slår Brinck-Larsen fast.

LÄS ÄVEN: RFSL uppmanar ’papperslösa’ som utnyttjats sexuellt att inte vända sig till polisen

authorimage