Tunastiftelsen, eller Islamiska Stiftelsen i Sverige som de tills nyligen hette, är en hittills okänd grupp islamister som nyligen köpte en herrgård i Bromma i Stockholm. Nu väcks frågor kring vilka de är och vad deras syfte är.

En herrgård för 6,5 miljoner kronor med mycket stort upprustningsbehov, i en byggnad man inte får riva eller göra vad man vill med. Vad ska de med den till? Det frågar sig den borgerliga debattören Rebecca Weidmo Uvell som granskat gruppens fastighetsköp.

Stiftelsens ändamål påstås vara att ”främja Islamiska Kulturcenterunionen i Sveriges (IKUS) verksamhet såsom trossamfund enligt §4 andra stycket i religionsfrihetslagen 1951 och IKUS tillhörande församlingars verksamhet”.

Grönt ljus av moderat

Tunastiftelsen saknar verklig huvudman och styrelse. Den nyliga namnändringen i oktober tror Weidmo Uvell har att göra med att man ska kunna flyga ännu mer under radarn. Det var efter namnbytet man började buda på herrgården.

Lillsjönäs gård från 1834 är en 400 kvadratmeter stor kulturskyddad fastighet med stor parktomt. Trots att stiftelsen saknar juridiska skyldigheter som verklig huvudman och styrelse offentligt har exploateringsnämnden, som leds av en moderat, precis gett grönt ljus för köpet som vinner laga kraft den 31 mars.

Turkiska sunnimuslimer

Tunastiftelsen tillhör inte nätverket kring Muslimska brödraskapets svenska grenar som Sveriges muslimska råd, Sveriges unga muslimer och Islamiska förbundet i Sverige. Man är i huvudsak turkiska muslimer och sunnimuslimer.

2018 hade de intäkter på 4,4 miljoner kronor varav hälften var ”nettoomsättning” och resten gåvor och bidrag. Oklart varifrån.

2012 köpte de missionshuset i Hemlingby i Gävle med ambitionen om att det ”ska bli mer än en moské”.