Enligt en anmälan till Skolverket utsätts eleverna för en överexponering av islamistiska böcker, tidningar och informationsblad.

I Skurup hålls folkhögskolans sfi-utbildning bland annat hos det kontroversiella muslimska studieförbundet Ibn Rushds lokaler i Malmö.

Anmälaren menar att inte kunna värja sig mot den religiösa propagandan utgör en kränkning och många elever har en annan tro alternativt är icketroende och känner ett obehag över att vistas i de religiösa lokalerna.

Vidare menar anmälaren att Skolinspektionen bör se över det ekonomiska bidraget till folkhögskolan då mängden religiös litteratur strider mot skollagen avseende religiösa inslag och symboler i undervisningslokaler.

Från Skurups folkhögskola svarar man att skolan ägs och drivs av en ideell organisation som är såväl politiskt som religiöst obunden samt är fri från yttre styrning.

Hos Skolverket menar man att skolan inte anses ha brutit mot kraven vad gäller religiösa inslag. Man kommer heller inte att pröva rätten till statsbidrag.