Bygglovet för det islamistiska centret i Uppsala har nyligen överklagats av flera personer. Sverigedemokraterna välkomnar vändningen i frågan: ”borde ha avgjorts i fullmäktige inte av endast några politiker i en nämnd”.

Det var i slutet av oktober som Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun klubbade beslutet att stadsdelen Stenhagen i Uppsala kommer att få ett islamistiskt center. Detta efter att Socialdemokraterna beslutat säga ja till det hårt kritiserade bygget.

Ylva Stadell (S) som är ordförande i nämnden berättade för statstelevisionen att hon är ”trygg i det här beslutet”. Men nu har höstens turer kring projektet tagit ytterligare en ny vändning när bygglovet överklagades till förvaltningsrätten, vilket UNT rapporterar bakom betalvägg (2019-11-20).

LÄS ÄVEN: Socialdemokraterna ger grönt ljus åt islamistiskt center i Uppsala

Det är flera personer som står bakom överklagan. De anser att byggnadsnämnden inte hade befogenhet att avgöra ärendet eftersom fallet är av särskilt principiell betydelse för kommunens invånare. Det framgår även av överklagan att närboende är negativt inställda till den planerade verksamheten.

SD: ”Rimligt att förvaltningsrätten upphäver”

Sverigedemokraterna var under hösten ensamma om att motsätta sig byggplanerna och lanserade kampanjer för att invånarna själva ska skulle få rösta om centret. I samband med omröstningen i nämnden för en månad sedan visade det sig till slut att även M, C och KD hade ändrat uppfattning i frågan.

Samhällsnytt har varit i kontakt med Simon Alm som är gruppledare för SD i kommunfullmäktige i Uppsala och han ser ljust på att förvaltningsrätten nu ska göra sin bedömning.

Jag tror utsikterna är relativt goda. Man får dock vara ödmjuk inför att sådana här fall sällan prövas i tingsrätten i Uppsala.

Det hänvisas till att det är ett stort politiskt moment som därmed innebär att det är av principiell beskaffenhet och ska avgöras av fullmäktige enligt kommunallagen.

Det hänvisas även till plan- och bygglagen som har skrivningar om att främja jämlika områden. Det har inkommit ovanligt många yttranden från allmänheten till nämnden, media har uppmärksammat frågan ovanligt många gånger, politiken i nämnden var oenig och det finns en motion i fullmäktige där man vill få ett fullmäktigeavgörande i frågan.

Sammantaget borde det därmed vara rimligt att förvaltningsrätten upphäver beslutet.


Simon Alm (SD)

Barnmisshandlare står bakom centret

Under hösten kunde vi avslöja att Md Atique Ullah som är en av de drivande personerna bakom det islamistiska centret i Uppsala har gjort sig skyldig till systematisk barnmisshandel i samband med koranläsning.

LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: Drivande person bakom islamistiskt center i Uppsala dömd för systematisk barnmisshandel

Vår granskning av polisens förundersökningsprotokoll visade att Ullah misshandlade sin son när han ville bli kristen och sluta läsa koranen. Samtidigt hävdar Ullah inför Uppsalaborna att han tar avstånd från extremism.

Expo försökte svartmåla folkligt motstånd

På Facebook har motståndare till bygget av det islamistiska centret samlats i en grupp vid namn Nej till islamistiskt center i Stenhagen/Uppsala.

I början av november gick den vänsterradikala organisationen Expo (2019-11-08) till attack och försökte svartmåla gruppen som ”islamofobisk”. Detta eftersom Expo hade påträffat vad de ansåg var problematiska kommentarer under inlägg med ord som  ”Barcelonaavtalet”, ”Död åt islam” och ”folkutbyte”.

Expo är även bestörta över att vissa gruppmedlemmar kallar lokala socialdemokrater som drivit på för islamiseringen av Stenhagen ”landsförrädare” och ”batikhäxor”.

LÄS ÄVEN: Så kampanjade statens television för islamistiskt center i Uppsala