Islamistpartiet Jasin, vars talesman och grundare gav en exklusiv intervju till Samhällsnytt i söndags, tar nu avstånd från sin representant. Partiet anser att han är för liberal och man tar bland annat tillbaka ställningstagandet mot dödsstraff för homosexuella och menar också att kvinnor inte ska tas i hand.

I söndags publicerade Samhällsnytt en exklusiv intervju med det nya islamistiska partiet Jasins talesperson Mehdi Hosseini, som nyligen ansökt om registrering för riksdagsvalet hos Valmyndigheten. Intervjun har väckt starka känslor hos partiets styrelse som nu understryker i ett uttalande att talesmannens åsikter inte nödvändigtvis representerar hela partiets ståndpunkter.

Partiet kräver bland annat att Khomeini genomgående ska kallas ”den f.d. iranska högste ledaren Ayatollah Ruhollah Khomeini” för att tillägna honom samma respekt som visas andra världsledare.

LÄS MER: Sverige får sitt första islamistiska parti – vill delta i riksdagsvalet 2018

Vidare tar partiet avstånd från talesmannens fördömande av dödsstraff för homosexuella i Iran och menar att homosexualitet är en synd. En liknande hållning har partistyrelsen i frågan om handskakningar med kvinnor. Partiet utvecklar följande resonemang i denna fråga:

”Visst kvinnor har mänskliga rättigheter och varje man är uppfostrad av en kvinna. Enligt vår ide vår avbild av en kvinna är profetens dötter, Fatima AlZahra (S.A.), och en kvinna kan vara och en kopia av henne. Där hon var en trogen kvinna till sina man, en tillämplig mor till sina barn och en stark ledare utanför hemmet.

En kvinna bör vara trogen till sin man och mannen får röra vid hennes kroppsdelar. Därför att skaka hand vid en främmande kvinna är förbjudet enlig islam.”

LÄS MER:  Partiledaren för Jasin är en shejk bosatt i Iran – exklusiv intervju med grundaren av partiet

Samtidigt vidhåller partiet att den som ritar karikatyrer på profeten Mohammed bör fängslas, vilket även partiets talesperson tidigare var inne på. Partiet anser även att frågor rörande partiledaren Shejk Zoheir Eslami, som för närvarande är bosatt i Iran och som partiet vill få till Sverige, är för privata och aldrig borde ställas. I varje fall kräver man att svaren avpubliceras.

Partistyrelsen meddelar även att i fortsättningen ska alla frågor från medier skickas i förväg – per brev eller via mejl. Partiets uttalande kan läsas i sin helhet på Jasins hemsida.

Från redaktionen: I gängse ordning spelas alla telefonintervjuer in på band, vilket också gjordes i det här fallet. Redaktionen anser att talesmannens svar var korrekt återgivna i skrift. Frågor om partiledaren må anses vara privata men det finns ett allmänt intresse i att veta mer om en person som har ambitioner att ta plats i riksdagen. I Sverige råder än så länge yttrande- och pressfrihet och vi slår vakt om den. Därför meddelar redaktionen att intervjun med talesmannen kommer att ligga kvar i sin helhet. Samtidigt publicerar vi ovanstående artikel för att nyansera partiets hållning i frågan.